MBO Raad positief over aanzet aanpak krapte op arbeidsmarkt

20-06-2018

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk om in actie te komen en de onderliggende knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken. Het kabinet gaat daarbij inzetten op een brede aanpak van een leven lang ontwikkelen, samen met sociale partners, onderwijsinstellingen en veldpartijen. Dat schrijft de minister van SZW in een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt. Voor de zomer verschijnt een brief van de ministers van SZW en OCW die dieper ingaat op maatregelen rondom een leven lang ontwikkelen.

MBO Raad-voorzitter Ton Heerts: “Dit is een goede stap van het kabinet, we zijn tevreden met de erkenning over de rol van het mbo in een leven lang ontwikkelen. Samen met onze partners kunnen we werk maken van een aanpak om zowel herstarters als doorstarters een beter perspectief op de arbeidsmarkt geven. Daar moeten dan wel voldoende financiële middelen voor leven lang ontwikkelen tegenover staan.”

In deze aanpak houdt het mbo zich aan haar wettelijke opdracht. Heerts: “Mbo-scholen leiden niet alleen op voor de arbeidsmarkt, maar ook voor goed burgerschap en een vervolgopleiding. Dit betekent dat we de tekorten op de arbeidsmarkt niet morgen kunnen oplossen.”

Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673
Afbeelding van Pia Deveneijns

Pia Deveneijns