MBO Raad: Schrappen STAP-budget zonder alternatief slechte zaak voor mbo’ers

28-04-2023

De MBO Raad verbaast zich over het besluit van het kabinet om het STAP-budget stop te zetten. De STAP-regeling, nog volop in ontwikkeling, is bedoeld om werknemers en werkzoekenden te stimuleren zich verder te ontwikkelen. Voorzitter Adnan Tekin: ‘Zo’n regeling is van groot belang om iedereen, mbo’ers voorop, weerbaar te houden in een vitale samenleving en op een snel veranderende arbeidsmarkt. Juist mbo’ers kregen met deze regeling mogelijkheden. En hoewel we het nodige aan te merken hebben op STAP, was het ook een eerste kleine stap in de ontwikkeling naar een permanente leercultuur in Nederland. Vraag is hoe het Kabinet nu voor de lange termijn gaat bijdragen aan leerrechten voor iedereen en specifiek mbo’ers.’

Bijblijven in kennis

Er is een enorme krapte op de arbeidsmarkt en sectoren veranderen snel. ‘Bijscholing is nodig om te zorgen dat mbo’ers kunnen bijblijven in kennis en omscholing van werk naar werk te stimuleren. Met permanente steun vanuit het kabinet kunnen we met het bedrijfsleven juist voor de mbo-geschoolde vakkrachten die leercultuur als publieke opdracht van de grond krijgen.’ Het verdwijnen van de STAP-regeling betekent een stap terug in de ontwikkeling van een permanente leercultuur en een achterstand bij belangrijke ontwikkelingen zoals de energie- en klimaattransitie. Dit omdat de nodige vakkrachten zich niet kunnen laten omscholen.

Scholing minder aantrekkelijk

Daarnaast kan het schrappen van het STAP-budget ook gevolgen hebben voor de portemonnee van burgers. Wil je je kansen op de arbeidsmarkt vergroten, dan moet je mogelijk zelf weer betalen voor scholing. ‘En dat raakt met name de mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, maar met STAP én het mbo weer aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. Met de huidige inflatie en hoge kosten voor primaire voorzieningen ligt bij een smallere beurs de keuze voor de hand. Dit maakt het minder aantrekkelijk om weer te gaan leren, wat nadelig is voor zowel individuen als de samenleving als geheel.’

Visie op permanente leercultuur

De MBO Raad begrijpt dat het Kabinet keuzes moet maken, maar kwalificeert het stopzetten van de STAP-regeling als vooral kortetermijndenken. ‘De regeling was een eerste voorzichtige stap op weg naar die zo nodige leercultuur waar we al zolang over praten. Voor nu geeft deze keuze het Kabinet kennelijk lucht. Maar voor de langere termijn is een visie op een permanente leercultuur echt nodig’. De MBO Raad roept het kabinet op om te blijven investeren in scholingsmogelijkheden voor burgers. ‘Het is van groot belang voor de arbeidsmarkt van nu én de toekomst dat elke burger, en zeker mbo’ers, toegang blijft houden tot scholing om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Naast de al jaren zo gewenste leerrechten helpt ook een publieke opdracht voor het mbo daarbij. Leven lang ontwikkelen moet voor iedereen mogelijk zijn, ongeacht je eigen financiële mogelijkheden. Het is nodig voor de beroepsbevolking én nodig om een antwoord te hebben op grote maatschappelijke vraagstukken’. De MBO Raad zal onverminderd de urgentie van een permante leercultuur en een leven lang ontwikkelen onder de aandacht brengen in Den Haag.