MBO Raad staat achter Taskforce Asscher

21-11-2022

De MBO Raad staat achter de werkwijze kansrijk opleiden die de Taskforce Asscher in opdracht van SBB heeft geformuleerd en maandag lanceerde. “We zijn tevreden met het resultaat van de taskforce, waarin vooral duidelijk wordt hoe intensief het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven met elkaar samenwerken. Gezamenlijk voelen we de verantwoordelijkheid om de belangrijke maatschappelijke opgaven aan te pakken, waar het mbo een kernopdracht heeft,” zegt Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad.

Evaluatie

De taskforce stond onder leiding van Lodewijk Asscher, deskundig op arbeidsmarktvraagstukken met zijn ervaring als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en als wethouder met onder meer de portefeuilles Economische Zaken en Onderwijs. Het beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken in SBB-verband op landelijk niveau samen om te faciliteren dat het aanbod van opleidingen zo goed mogelijk aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt. Sinds 2018 werken mbo-scholen en bedrijfsleven conform de werkwijze Doelmatigheid die mede bepalend is voor het aanbod van opleidingen. Na vier jaar waren deze samenwerkingsafspraken toe aan evaluatie. Met de taskforce en de nieuwe werkwijze kansrijk opleiden is daar invulling aan gegeven.

Kansrijk opleiden

In vergelijking met de voorgaande afspraken komt er nu meer aandacht voor tekortsectoren zoals de zorg en de techniek. Door de aanpak worden grotere arbeidsmarktvraagstukken aangepakt, waarbij er op landelijk en regionaal niveau intensiever wordt samengewerkt tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Het palet aan mogelijke interventies wordt hierdoor breder, waardoor de student nog meer mogelijkheden heeft op de arbeidsmarkt. Daarnaast zal er worden gewerkt aan het aantrekkelijker maken van het mbo ten opzichte van de havo.

Op landelijk niveau zullen de sectorkamers aan zet zijn om te bepalen wat er nodig is om potentiële studenten te verleiden om voor het mbo te kiezen, terwijl de scholen en regionale partners aan zet zijn voor de praktische uitvoering. Hierdoor kunnen urgente vraagstukken in de regio worden opgelost.

Werkbare oplossingen

Wat de taskforce volgens Tekin uniek maakt is dat er wordt gezocht naar gezamenlijke, werkbare oplossingen, voor juist die sectoren die katalysator zijn in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken zoals de klimaat- en energietransitie. “Dat is sowieso de kracht van de samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven binnen SBB. Met deze taskforce hebben we gezamenlijk toegewerkt naar dit goede resultaat”.

SBB gaat de nieuwe werkwijze uitwerken en implementeren.