MBO Raad steunt oproep gemeenten voor uitvoerbare en betaalbare Onderwijsroute voor alle inburgeraars

10-06-2021

De MBO Raad herkent zich in de zorgen die gemeenten verwoorden in een brief over de Onderwijsroute voor inburgeraars aan de ministers Koolmees van Sociale Zaken en Van Engelshoven van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad: “Wij vinden dat jonge inburgeraars, net zoals jongeren die in Nederland zijn geboren, optimale kansen moeten krijgen om zich te kwalificeren voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit geeft hen de beste kansen voor duurzame integratie. Het volgen van de Onderwijsroute is hiervoor de best passende voorbereiding.”

De Onderwijsroute staat onder grote druk. In de nieuwe Wet Inburgering neemt de Onderwijsroute een belangrijke plaats in. Via deze route hebben inburgeraars de mogelijkheid om een erkend diploma te halen binnen het Nederlands onderwijs en daarmee een goede startpositie op de arbeidsmarkt. Aanbieders, zoals roc’s, geven echter aan dat het budget van het Rijk voor de uitvoering van de Onderwijsroute niet toereikend is. Gemeenten stuurden namens de arbeidsmarktregio Twente, een brief aan de bewindslieden, die ook ondertekend is door VNG, Divosa, G4, G40 en P10. Deze gemeentelijke organisaties doen een klemmend verzoek aan de ministers om in gesprek te gaan met diverse aanbieders waaronder roc’s.

Optimale kansen voor inburgeraars

Op diverse momenten heeft de MBO Raad deze zorgen gedeeld met de ministeries en de VNG door hen te wijzen op de onhaalbaarheid van een landelijk dekkend kwalitatief aanbod van de Onderwijsroute als gemeenten hiervoor onvoldoende middelen tot hun beschikking krijgen. De ambitie in de Onderwijsroute ligt hoog. Een gecombineerd traject van gemiddeld 1500 uur gericht op taal, onderwijsvaardigheden en algemeen vormende vakken, maakt doorstroom naar een vervolgopleiding op een passend niveau mogelijk voor inburgeraars.

Adnan Tekin: “Roc’s die inburgeringsonderwijs verzorgen doen dit vanuit een gevoelde maatschappelijke opdracht. Wij gaan daarom graag met de ministeries in gesprek om een uitvoerbare en betaalbare Onderwijsroute te realiseren, zodat het belang van de inburgeraar voorop kan staan.”