MBO Raad teleurgesteld over uitstel rekendebat

12-12-2018

Het debat van 12 december over de toekomst van rekenen is uitgesteld. Aanleiding daarvoor is de brief die de Nederlandse vereniging van wiskundeleraren stuurde als reactie op de plannen van de ministers van en voor OCW rond rekenen. De coalitie, gesteund door de PVV, wil eerst een kabinetsreactie op deze brief afwachten. De MBO Raad is teleurgesteld over dit uitstel. Ton Heerts, voorzitter: “Het is belangrijk dat de scholen, docenten en studenten zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn. Door dit uitstel blijft de onzekerheid over de manier waarop rekenen de komende jaren getoetst gaat worden bestaan. En wordt de voorbereidingstijd van de scholen, docenten en studenten, nóg korter.”

Gezien het naderend kerstreces, is de kans groot dat het debat pas in het nieuwe jaar zal plaatsvinden. Over het algemeen zijn de scholen aan het begin van een nieuw kalenderjaar met hun voorbereidingen voor de onderwijsprogramma’s voor  studiejaar 2019-2020 in een afrondende fase. Ze moeten ook hun studenten goed kunnen voorlichten over wat er van hen in de opleidingen wordt verwacht. De voorlichtingsdagen zijn aanstaande en studenten in het mbo moeten zich voor 1 april inschrijven voor de opleiding van hun keuze. Heerts: “Die voorbereidingstijd voor een nieuw studiejaar wordt nog al eens onderschat. Terwijl scholen die tijd echt nodig hebben om allerlei zaken zorgvuldig te kunnen regelen, waaronder goede roosters, voldoende docenten, theorie- en praktijkruimten.”
 
Dit punt adresseerden de BVMBO JOB, NRTO en MBO Raad in een gezamenlijke brief aan de bewindslieden. Zij hebben aangegeven blij te zijn dat er helderheid komt over het rekenexamen, maar stellen wel dat rekenen in het mbo, net als in het vo, pas vanaf studiejaar 2020-2021 voor het eerst kan meetellen voor de diplomering. Voor mbo-scholen is er anders onvoldoende tijd voor een zorgvuldig invoeringstraject. Dit brengt het risico van onzorgvuldige examinering en/of foutieve diplomabeslissingen met zich mee. Het is voor de briefondertekenaars onacceptabel dat mbo-studenten en docenten de dupe worden van onzorgvuldig beleid.

Afbeelding Jetske Woudstra

Jetske Woudstra

Beleidsadviseur
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673