MBO Raad: visiebrief minister steun in de rug voor mbo-scholen

14-09-2015

De MBO Raad ervaart de visiebrief ‘Een responsief mbo voor hoogwaardig vakmanschap’ die de minister vandaag publiceerde als een steun in de rug voor de mbo-scholen. Inhoudelijk sluit de visie van de minister op punten aan bij de toekomstvisie die het mbo zelf heeft geformuleerd in het Manifest ‘Het mbo in 2025’. Zo benoemt ook de minister flexibiliteit in organisatie en inhoud van het mbo als antwoord op de snel veranderende vraag van bedrijfsleven en samenleving en een duidelijkere positionering van het mbo als speerpunten.

De MBO Raad zet wel vraagtekens bij het voornemen van de minister rond de introductie van gemeenschappen van mbo-colleges. De scholen staan achter de gedachte van kleinschalig mbo-onderwijs en zijn daar dan ook actief in. De MBO Raad beschouwt wet- en regelgeving voor het mogelijk maken van mbo-colleges als behulpzaam. Het opleggen van een model, welk model dan ook, is ongewenst.

Flexibiliteit gevraagd

Scholen werken hard om jongeren op te leiden voor de arbeidsmarkt en samenleving van vandaag en van morgen. In de regio hebben scholen met bedrijven duurzame samenwerkingsverbanden om in te kunnen spelen op een veranderende vraag naar kennis en vaardigheden. Met haar brief erkent de minister deze inspanningen en de veelzijdigheid van het mbo en helpt ze de flexibiliteit te realiseren die scholen dringend nodig hebben. Steun voor de vraag van het mbo om met het bedrijfsleven sneller nieuwe kwalificatiedossiers en daarmee opleidingen tot stand te kunnen brengen en voor het mogelijk maken van experimenten met innovatieve kwalificatiedossiers is daar een voorbeeld van. Maar ook de aandacht in de brief voor een leven lang leren als antwoord om werknemers aangesloten te houden op de arbeidsmarkt en samenleving van de toekomst is een erkenning van dit vraagstuk dat het mbo al neerlegde in het Manifest ‘Het mbo in 2025’. Over de manier waarop een leven lang leren zou moeten worden vormgegeven gaat de MBO Raad graag in gesprek met de minister.

Herkenbaar mbo

Ook positief is de MBO Raad over de reactie van de minister op het initiatief om het mbo duidelijker te positioneren. Voor studenten, maar ook de partners van het mbo, moet duidelijk zijn wat het mbo te bieden heeft, zo zegt ze in haar brief. Nadruk ligt daarbij op samenwerking tussen de scholen (doelmatig opleidingsaanbod) en transparantie over de verschillende mbo-niveaus. De minister neemt het initiatief van de MBO Raad over om in de toekomst de niveau 2-opleidingen als ‘basisberoepsonderwijs’ te gaan presenteren en niveau 3 en 4 te positioneren als ‘middelbaar beroepsonderwijs’. De MBO Raad deelt het standpunt van de minister dat de overgangen binnen de beroepskolom soepel moeten zijn, zodat jongeren zich gemakkelijk van niveau naar niveau kunnen bewegen en zich kunnen ontplooien.

Kleinschaligheid

Positief kritisch is de MBO Raad over de passages in de brief die betrekking hebben op kleinschalig onderwijs. De scholen staan achter de gedachte om mbo-onderwijs kleinschalig te organiseren en geven daar op verschillend manieren uiting aan. Zo zijn er scholen die alle opleidingen huisvesten in één gebouw en het onderwijs aanbieden in herkenbare clusters of domeinen waarmee studenten zich gemakkelijk kunnen identificeren. Andere scholen kiezen voor een vorm met voor elke branche een mbo-college. Leidend daarbij is onder andere hoe het aanbod van het mbo binnen de regio geregeld is.
Het voornemen van de minister rond de introductie van gemeenschappen van mbo-colleges is wat de MBO Raad betreft daarom een kritisch punt in de visiebrief. De MBO Raad beschouwt wet- en regelgeving voor het mogelijk maken van mbo-colleges als behulpzaam. Het opleggen van een model, welk model dan ook, is echter ongewenst en ook niet in lijn met de nodige flexibiliteit voor de scholen die de minister zelf voorstaat in haar brief.

De MBO Raad zal formeel in een brief reageren op de visiebrief van de minister.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673