MBO Raad zoekt nieuwe voorzitter

07-12-2019

Onze mbo-scholen leveren elke dag met het opleiden van jongeren en volwassenen een belangrijke bijdrage aan het fundament onder onze economie en samenleving. De scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie zijn verenigd in de MBO Raad. De brancheorganisatie stelt met belangenbehartiging, kennisdeling en dienstverlening de mbo-scholen zo goed mogelijk in staat om de drievoudige kwalificering optimaal te realiseren: op de arbeidsmarkt, in de samenleving (burgerschap) en als basis om een leven lang te ontwikkelen. De MBO Raad is voor de publiek bekostigde scholen ook de werkgeversorganisatie en onderhandelt met de werknemersorganisaties over de cao.

De huidige voorzitter van de MBO Raad, Ton Heerts, heeft het burgemeesterschap van Apeldoorn aanvaard. Wij zoeken nu de nieuwe Voorzitter MBO Raad. Zij of hij is hèt gezicht van de sector en zet zich onder meer in om het mbo in ons land te versterken en positioneren. Hebt u interesse in deze functie? U kunt via de link de uitgebreide profielschets en contactgegevens downloaden. U kunt uw belangstelling voor 23 december aanstaande kenbaar maken.