Mbo-scholen geven zelf vervolg aan Examenagenda 2015-2020

02-07-2018

De kwaliteit van de exameninstrumenten in mbo is uitstekend, blijkt uit de verslagen van de Inspectie van het Onderwijs. Dat niveau willen mbo-scholen en private onderwijsaanbieders graag vasthouden. Daarom hebben de MBO Raad, NRTO, het ministerie van OCW en de stichting ExSamen op 2 juli afspraken ondertekend die drie routes voor valide exameninstrumenten in de werkwijze van het mbo verder verankeren. Vanaf 1 augustus 2018 zetten publiek bekostigde mbo-scholen en de leden van de NRTO alleen exameninstrumenten in die volgens een van deze routes tot stand zijn gekomen.

Foto van ondertekening afspraken valide exameninstrumenten
Foto van ondertekening afspraken valide exameninstrumenten

Mbo-scholen hebben de afgelopen jaren op diverse manieren invulling gegeven aan de afspraken uit de Examenagenda mbo 2015-2020. Met resultaat: de Inspectie van het Onderwijs constateert in haar jaarverslag dat de kwaliteit van de exameninstrumenten is gestegen. In 2013 was dit bij 73 procent van de (bekostigde) beroepsopleidingen voldoende, in 2017 ligt dit inmiddels op 98 procent.

De nieuwe afspraken zijn een verdere invulling van de Examenagenda. Met deze agenda pakken mbo-scholen de verantwoordelijkheid op om de kwaliteit van de examinering zelf te handhaven. De maandag ondertekende afspraken omschrijven wat het inzetten van valide exameninstrumenten inhoudt en welke drie manieren (routes) er zijn om te komen tot deze instrumenten. Op die manier leveren scholen samen met examenleveranciers een belangrijke bijdrage aan de borging van het landelijk civiel effect van het mbo-diploma.

Doordat de sector dit zelf oppakt, is geen nieuwe wet- en regelgeving nodig. Het ministerie geeft daarmee de mbo-scholen het vertrouwen om de kwaliteit in stand te houden. De MBO Raad neemt de afspraken op in de verenigingscode.

De MBO Raad en NRTO richten binnenkort de stichting Valide Exameninstrumenten mbo op. Deze stichting gaat de afspraken borgen en de toepassing van de systematiek van de drie routes monitoren.

Afbeelding van Nelleke Lafeber

Nelleke Lafeber

Beleidsadviseur
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673