Mbo-scholen verantwoorden financiën en studiesucces aan Kamercommissie

31-10-2018

Op 31 oktober bood MBO Raad-voorzitter Ton Heerts samen met Oege de Jong van mboRijnland en Rien van Tilburg van het Clusiuscollege de recent verschenen benchmark-delen Financiën en Studiesucces aan de Vaste Kamercommissie aan. Ton Heerts: “Uit deze benchmark blijkt dat de scholen heel steady zijn in hun prestaties. Ze zijn over het algemeen financieel gezond. Dat stelt ze in staat om goed kwalitatief onderwijs te bieden aan studenten en goed werkgeverschap te bieden aan de docenten en andere werknemers.”

Het is inmiddels een traditie dat de MBO Raad de benchmark aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs aanbiedt. Heerts: “Dat vinden we buitengewoon belangrijk. Er mag geen enkel misverstand bestaan over het feit dat het aan het mbo gegunde belastinggeld een goede investering is. En dat de bestuurders in het mbo hard werken om ervoor te zorgen dat elke euro ten goede komt aan het onderwijs. Aan de mensen die het onderwijs geven, aan de mensen die hen weer ondersteunen, aan de omstandigheden waarin alle medewerkers hun werk kunnen doen en daarmee aan de studenten.”

aanbieden benchmark
MBO Raad-voorzitter Ton Heerts biedt samen met Oege de Jong van mboRijnland en Rien van Tilburg van het Clusiuscollege de benchmark-delen Financiën en Studiesucces aan de Vaste Kamercommissie aan.

Enkele resultaten uit Studiesucces

  • Per 1-10-2017 telde het mbo in totaal 497.216 studenten. Dat is een groei van 4.500 studenten (1 procent) die uitsluitend te danken is aan de groei van het aantal bbl’ers.
  • Het aantal gediplomeerden in enig jaar stijgt met 0.1% en komt uit op 73.5% (jaarresultaat).
  • Het aantal studenten dat het mbo verlaat met een diploma stijgt met 0.6% en komt uit op 74.8% (diplomaresultaat)
  • Het aantal studenten dat een diploma heeft behaald op minimaal het niveau dat op basis van hun vooropleiding kan worden verwacht) stijgt met 1.4% en komt uit op 87% (kwalificatiewinst).
  • Meer studenten stromen door naar het hbo: een stijging van 0.2% naar 36.1%.

Enkele resultaten uit Financiële prestaties 2017

  • Van iedere euro is een groter deel besteed aan personeel. Het aandeel personele kosten is  verder opgelopen naar 70.5% in 2016 naar 71.6% in 2017, een stijging van 1.1%.
  • De sector heeft een verdere kostenverlaging weten te realiseren voor huisvesting. De kosten per m2 zijn gedaald van €122 in 2016 naar €118 per m2 in 2017.
  • Het aantal studenten per fte onderwijzend personeel is verder gedaald: in 2016 was de verhouding 15.2 studenten per fte onderwijzend personeel, in 2017 is dit 15, een daling van 0.2.

Verantwoording van onderwijsgelden
De Onderwijsraad concludeerde onlangs in het advies Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden dat de verantwoording door alle onderwijssectoren beter moet. De minister van OCW onderschrijft deze conclusie; de balans tussen autonomie en verantwoording kan onder meer worden verbeterd door verplichte en openbare benchmarks. Ton Heerts: “De benchmark mbo wordt niet voor niets als voorbeeld genoemd in de brief van de minister aan de Kamer. In de openbare mbo sectorrapportages financiën, studiesucces en medewerkerstevredenheid wordt per mbo-school op de belangrijkste onderdelen al informatie gepubliceerd voor belanghebbenden en belangstellenden. Ook hebben MBO Transparant waar iedere belangstellend informatie over de sector en per mbo-school kan ophalen.”

Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673