Mbo-scholen werken mee aan inzet extra middelen vmbo-techniek

06-06-2018

Het plan van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) om 100 miljoen euro extra te investeren in kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs op het vmbo, krijgt de steun van de MBO Raad. Ton Heerts, voorzitter MBO Raad: “Goed dat het kabinet dit doet. Dat helpt om het ‘harde’ techniekonderwijs in de gehele beroepsroute weer op niveau te krijgen. De mbo-scholen staan klaar om daarvoor samen te werken met de vmbo- scholen, lokale bedrijven en overheden.”

De MBO Raad is betrokken geweest bij het uitwerken van het kabinetsplan. Heerts: “Dit ging in goede samenwerking met de VO-raad en Stichting Platforms VMBO. Het is belangrijk om het huidige aanbod van technische opleidingen vast te kunnen houden. Met de extra investeringen kunnen we vmbo-leerlingen faciliteren om te kiezen voor een technische beroepsroute. Dit zet de doorlopende leerlijn vmbo-mbo extra kracht bij.”

techniekbeelbank
Afbeelding Techniekbeeldbank.nl

Regionale samenwerking
De MBO Raad benadrukt dat er in veel vmbo-profielen aandacht dient te zijn voor technologie. Heerts: “Ook de aansluiting bij het programma Sterk Beroepsonderwijs is essentieel. Tenslotte zijn samenwerkingsovereenkomsten cruciaal voor het uitvoeren van de plannen in de regio. Alle betrokken partijen; mbo, bedrijfsleven, en lokale overheid, moeten zich committeren aan de gemaakte plannen van de vmbo-scholen.”

Het kabinet heeft in het regeerakkoord structureel 100 miljoen euro uitgetrokken voor dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs op het vmbo. Alle betrokken partijen uit het onderwijs, waaronder ook het mbo en bedrijfsleven, hebben een aanpak uitgewerkt voor de besteding van de middelen. Het vmbo oriënteert leerlingen op de arbeidsmarkt, terwijl het mbo studenten kwalificeert voor de arbeidsmarkt. Minister Slob heeft op 5 juni de Tweede Kamer over de aanpak geïnformeerd.

Er worden in juni/juli drie informatiebijeenkomsten voor vmbo, mbo-scholen en bedrijfsleven georganiseerd.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673