Meer dan de helft van de mbo scholen in bezit van VET Mobility Charter

09-11-2017

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ heeft vorige week de VET Mobility Charter uitgereikt aan 5 mbo-scholen: Aventus, ROC A12, Da Vinci College, ROC de Leijgraaf en ROC van Amsterdam. De Charter is een kwaliteitskeurmerk dat wordt uitgereikt voor bewezen kwaliteit van internationaliseringsactiviteiten en de verankering daarvan in het onderwijscurriculum van een school. Hiermee stijgt het aantal mbo-scholen met dit keurmerk naar 36. Dit is meer dan de helft van de leden van de MBO Raad.

Wat zijn de voordelen van de Mobility Charter?

De Charter wordt sinds 2015 in opdracht van de Europese Commissie uitgereikt aan mbo-scholen waar internationalisering in brede zin onderdeel is van het onderwijs. Denk hierbij aan uitgaande mobiliteit van studenten en onderwijsprofessionals, maar ook aan inkomende mobiliteit en internationalisering at home, zoals het aanbieden van Engelstalige lessen. Dankzij de Charter kunnen scholen in de komende jaren meer en gemakkelijker internationale stages en uitwisselingen aanvragen en realiseren, maar het is geen garantie voor subsidie. Het Nationaal Agentschap Erasmus+ monitort scholen met de Charter op hun kwaliteiten. De Europese Commissie heeft de selectiecriteria geformuleerd voor een brede kwaliteitsborging in de EU van internationale mobiliteit.

Standpunt MBO Raad

De MBO Raad staat positief tegenover de vereenvoudiging van procedures die meer studenten en professionals in het mbo in staat stelt een buitenlandervaring op te doen. In dat opzicht is de Charter in principe een goed instrument. Het beloont scholen die internationalisering hebben geïntegreerd in hun onderwijs met meer middelen en simpelere procedures. We hopen dat de voordelen van de Charter leiden tot een toename van het huidige aantal charterhouders en uiteindelijk alle mbo-scholen internationalisering van het onderwijs verder opnemen in hun beleid.

Manfred Polzin

Manfred Polzin

Beleidsadviseur - Policy advisor
Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673