Meer mbo’ers naar het hbo

01-02-2017

Na een daling van het aantal inschrijvingen sinds de invoering van het studievoorschot (vanaf 1 september 2015), schreven zich in 2016 weer meer afgestudeerde mbo-studenten in voor het hbo. Het gaat om een stijging van 6 procent ten opzichte van vorig jaar. Dit schrijft de minister van OCW in een brief aan de Tweede Kamer. Na de invoering van het studievoorschot daalde de instroom in het hbo vanuit het mbo, maar dit lijkt nu voorzichtig te herstellen.

Afbeelding van studenten op het Friesland College, Maartje Roos
Afbeelding van studenten op het Friesland College, Maartje Roos

Populariteit van de Associate degree (Ad)

Opvallend is dat vooral de instroom in Ad-trajecten toeneemt. Hoewel het aandeel Ad-studenten in het totaalbeeld nog steeds beperkt is, groeit de belangstelling voor deze opleidingsvorm.

Ad-trajecten zijn voor mbo-studenten een interessante manier om door te leren in het hbo. Ten eerste omdat deze opleidingen een relatief korte studieduur hebben van twee jaar. Ten tweede omdat deze opleidingen vaak in nauwe samenspraak met het bedrijfsleven tot stand komen en daardoor zeer arbeidsmarktrelevant zijn. Ad-trajecten lenen zich goed voor intensieve samenwerking tussen mbo- en hbo-scholen en dat gebeurt op steeds meer plekken in het land. De MBO Raad is daarom zeer tevreden over de groei van de instroom in deze opleidingen.

Ook instroom in pabo stijgt weer

De daling van de instroom in het hbo was de afgelopen twee jaar het sterkst zichtbaar in de pabo. Daar gelden sinds 2015 toelatingseisen. Mbo-studenten die willen instromen in de pabo moeten drie toelatingstoetsen maken. Zij kunnen zich hierop voorbereiden via het ondersteuningstraject Goed voorbereid naar de pabo.

Hoewel de toelatingstoetsen een forse drempel voor mbo-studenten vormen, lopen de slagingspercentages voor de toetsen inmiddels op. Ook blijkt uit de cijfers die de minister noemt dat mbo-studenten in de pabo veel minder vaak uitvallen. Zij doen het nu net zo goed als havisten. De MBO Raad hoopt dat de extra intensivering van het ondersteuningstraject, die de minister voor 2017 en 2018 mogelijk maakt, de toegankelijkheid van de pabo voor het mbo verder verbeterd. 

Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673
Afbeelding Jetske Woudstra

Jetske Woudstra

Beleidsadviseur