Meisjes in de techniek: waarom doen andere landen het beter?

12-10-2016

De subsidieaanvraag van de MBO Raad en VHTO, het landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, voor het project GirlsTech is door Erasmus+ goedgekeurd. Het project richt zich onder andere op de uitwisseling van kennis tussen enkele EU-landen over onder andere de deelname van vrouwen aan het techniekonderwijs.

Afbeelding van elektrotechniek

Eerder deed Denktank Genderfocus mbo Techniek een oproep om met Europese collega-scholen ervaringen te delen met betrekking tot de werving, doorstroom en succesvolle uitstroom van vrouwelijke studenten in technische mbo-opleidingen. De denktank bestaat uit managers en directeuren van technische en ICT-opleidingen van diverse mbo-scholen en heeft eerder dit jaar het pamflet ‘Meer meisjes in mbo Techniek’ opgesteld.

Via het project GirlsTech wil de MBO Raad goede praktijkervaringen uitwisselen met zeven andere Europese landen (de overige projectpartners). De projectaanvraag is door Erasmus+ met een zeer goede beoordeling gehonoreerd. Erasmus+ prijst de selectie van de landen.

Het project

Nu de economie weer aantrekt verwacht de technieksector nog grotere personeelstekorten. Van alle onderbenutte onderwijsdoelgroepen die in goed geschoold technisch personeel kunnen voorzien, zijn meisjes of vrouwen het meest dichtbij, maar moeilijk te bereiken. Tussen 1 september 2016 en 31 augustus 2018 gaan alle projectpartners bij elkaar op bezoek om een beeld te krijgen van de strategieën in de deelnemende landen die met meer of minder succes toegepast zijn. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 29 en 30 november in Amsterdam.

Standpunt MBO Raad

De MBO Raad is uiteraard verheugd over de toekenning en de hoge score. Samen met VHTO verwachten we inspirerende voorbeelden te zien die zullen bijdragen aan een verbeterde instroom van meisjes en vrouwen in de techniek.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673
Manfred Polzin

Manfred Polzin

Beleidsadviseur - Policy advisor