Minister biedt oplossing voor schoolkosten minderjarige studenten

31-08-2017

De minister van OCW beschouwt een fonds bij mbo-scholen naar model van het profileringsfonds in het hoger onderwijs als de meest geschikte en doelmatige oplossing om ouders van minderjarige studenten te ondersteunen bij schoolkosten. In een brief aan de Tweede Kamer licht zij deze keuze voor een structurele oplossing nader toe. De minister bood daarbij ook de evaluatie aan van de ‘Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen’.

Studenten

Voor het studiejaar 2016-2017 stelde de minister de tijdelijke regeling voor de schoolkostenvoorziening in. Hiermee kwam zij ouders van minderjarige mbo-studenten uit minimagezinnen tegemoet. OCW heeft het geld via de lumpsum verdeeld over alle mbo-scholen. Vervolgens kregen scholen bij deze regeling de ruimte om te bepalen welke voorzieningen zij aanboden. In mei maakte de minister bekend dat zij de tijdelijke regeling verlengt voor het studiejaar 2017-2018. Het budget heeft zij daarvoor verdubbeld naar tien miljoen euro.

De structurele oplossing waar de minister in de Kamerbrief voor pleit, heeft als voordeel dat het voortbouwt op de tijdelijke regeling. De MBO Raad heeft eerder met JOB en Stichting Leergeld een pamflet gepubliceerd naar aanleiding van signalen van scholen dat minderjarige mbo-studenten met financieel minder draagkrachtige ouders gedupeerd waren door de afschaffing van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdragen en schoolkosten (WTOS). Daarnaast blijft de MBO Raad betrokken bij de invulling van de structurele schoolkostenvoorziening.

Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673