Minister: Nederlandse mbo van hoog niveau

25-04-2017

“Het Nederlandse mbo-stelsel is gebaseerd op intensieve samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven”, schrijft de minister van OCW aan de Tweede Kamer. Mbo-scholen zijn hierdoor steeds beter in staat om aan te sluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt. Bovendien beslist het bedrijfsleven (via de sectorkamers van SBB) zelf mee welke eisen het stelt aan toekomstig personeel. De samenwerking draagt volgens de minister bij aan het hoge niveau van het Nederlandse beroepsonderwijs.

Afbeelding van studenten achter hun laptop, ROC Rivor

VVD-Kamerlid Sander Wiersma stelde Kamervragen naar aanleiding van een bericht in het Financieel Dagblad over de aansluiting van de techniekopleidingen op de arbeidsmarkt (27 maart 2017). Volgens de geïnterviewden in de krant wordt het onderwijs ingehaald door nieuwe ontwikkelingen, zoals digitalisering en robotisering.

Minister Bussemaker deelt deze mening niet. In haar reactie aan de Kamer geeft zij aan hoe het mbo de afgelopen jaren op diverse manieren een bijdrage heeft geleverd aan de aansluiting met de arbeidsmarkt. Voorbeelden zijn onder andere de invoering van keuzedelen, het regionaal investeringsfonds mbo en het behoud van de hogere bekostiging van technische opleidingen. Voor het bedrijfsleven liggen er kansen om de vraag naar voldoende gekwalificeerd personeel te borgen, constateert de minister.

Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673