Minister neemt advies examinering integraal over

28-06-2016

De minister van OCW heeft de Tweede Kamer en de mbo-scholen per brief geïnformeerd over de kaders van externe validering van examens: zij neemt de adviezen uit het rapport ‘Drie routes naar een valide examenproduct’ integraal over. Het ministerie van OCW werkt de adviezen samen met de MBO Raad en NRTO uit tegen de achtergrond van de recente verbetering van de kwaliteit van exameninstrumenten en collectieve afspraken in de Examenagenda mbo.

Studenten op het Friesland College
Afbeelding van studenten op Friesland College, Maartje Roos

Op 1 augustus 2016 start een overgangsperiode die maximaal 2 jaar duurt. Deze biedt de scholen de mogelijkheid om vanaf 1 augustus 2016 onder leiding van een kwartiermaker met het mbo-veld samen het advies te vertalen naar de praktijk en te werken aan de in het advies genoemde aandachtspunten. De MBO Raad blijft hier nauw bij betrokken.

Wat betekent de overgangsperiode voor de mbo-scholen?

Tijdens de overgangsperiode staan vanaf 1 augustus 2016 de volgende twee routes open:

  1. Inkoop bij een examenleverancier. Deze examenproducten zijn dan nog niet gecertificeerd.
  2. Zelf of samen ontwikkelen van examenproducten binnen de collectieve afspraken.

De derde route, een examenproduct aanbieden tegen voor externe validering, is tijdens de overgangsperiode nog niet toegankelijk.

Nelleke Lafeber

Beleidsadviseur