Minister OCW positief over conclusies Monitoringscommissie goed bestuur mbo

17-04-2019

De minister van OCW is verheugd dat goed bestuur op mbo-scholen in het algemeen goed op orde is. Dit schrijft zij in reactie op de brief van de MBO Raad over de eindrapportage 'Daad bij het woord' van de monitoringscommissie Goed bestuur in het mbo. De minister reageert positief over de conclusies van de commissie over de naleving van de Branchecode goed bestuur mbo.

Illustratie uit eindrapport Monitoringscommissie
Illustratie uit eindrapport Monitoringscommissie

De brief van de minister gaat ook in op de drie aanbevelingen van de monitoringscommissie. Zo adviseert de commissie om:

  • te focussen op goed bestuur in de praktische zin, gedreven vanuit de maatschappelijke belangen die mbo-scholen dienen;
  • over te gaan op een meer intentionele governance-code die bijdraagt aan het goede gesprek binnen de school;
  • een set van basisregels en -normen voor goed bestuur vast te stellen die ook als lidmaatschapseis voor de MBO Raad dient.

Omdat deze adviezen ook in lijn zijn met hoe goed bestuur nu al in het mbo functioneert, moedigt de minister mbo-scholen aan om deze aanbevelingen op te volgen.

De minister concludeert dat de opvattingen van de MBO Raad en het ministerie ook verwoord zijn in het Bestuursakkoord mbo. Het eindrapport van de commissie is in lijn met deze gedeelde visie.

Afbeelding van Henk Kuppens

Henk Kuppens

Beleidsadviseur werkgeverszaken, bedrijfsvoering & bekostiging
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673