Monitor Sociale Veiligheid 2017 gepubliceerd

09-10-2018

Medewerkers voelen zich op mbo-scholen even veilig als twee jaar geleden, studenten iets minder. Dat blijkt uit de nieuwste Monitor Sociale Veiligheid die ecbo 9 oktober publiceerde. MBO Raad-voorzitter Ton Heerts: “Het onderzoek geeft helaas geen eenduidige oorzaken van hoe het komt dat studenten zich minder veilig voelen. We voelen ons als scholen uiteraard wel aangesproken om te kijken hoe we de opwaartse lijn weer kunnen pakken.”

Van de medewerkers voelt 97 procent zich veilig in de eigen werkomgeving

Sinds 2002 onderzoekt Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) in samenwerking met de MBO Raad om de 2 tot 3 jaar de sociale veiligheid onder studenten en medewerkers. Daarnaast toont de monitor een stand van zaken van het veiligheidsbeleid. Het Netwerk integrale veiligheid van de MBO Raad faciliteert de scholen in kennisdeling over de resultaten van de zevende monitor. 

Veiligheidsgevoel

Van de medewerkers voelt 97 procent zich veilig in de eigen werkomgeving, dit cijfer is al jaren stabiel. Bij studenten is sprake van een daling in het veiligheidsgevoel. 83 procent van de studenten voelt zich veilig in de klas, 77 procent op het schoolterrein. Voorgaande jaren lagen deze cijfers boven de 90 procent. Volgens ecbo kan dit onder andere te maken hebben met een wijziging in de antwoordcategorieën.

Ton Heerts: “We weten dat studenten over het algemeen minder behoefte hebben aan veiligheidsmaatregelen dan medewerkers. Als een school besluit camera’s op te hangen bij de fietsenstalling, heeft dat een positief effect op het gevoel van medewerkers, maar niet op het gevoel van studenten. Het is dus zaak om een goede balans in te vinden.”

Afbeelding van Skills the Finals 2018 in Zwolle
Afbeelding van Skills the Finals 2018 in Zwolle

Positieve ontwikkeling

Wie naar de lange termijn kijkt, ziet een aantal positieve ontwikkelingen in het mbo. Volgens de monitor in 2002 droeg nog 8 procent van de studenten bij een bol-opleiding een wapen en 6 procent van de bbl-studenten incidenteel of geregeld een wapen naar school. Nu is dat gedaald naar 1,3 (bol-studenten) en 1,4 procent (bbl-studenten). Ook wordt er minder gespijbeld.

Nieuwe thema’s

Ecbo heeft in de monitor voor het eerst vragen gesteld over het verloop van discussies in de klas. De meeste studenten (84 procent) hebben nooit tot hooguit één keer meegemaakt dat een discussie escaleerde. Daarnaast durven studenten in de klas vrijwel altijd voor hun mening uit te komen, zowel tegenover medestudenten (86 procent) als docenten (85 procent). Voor de tweede keer zijn vragen opgenomen over LHBT-studenten en –medewerkers. Ongeveer driekwart van de studenten heeft geen moeite met andere dan heteroseksuele geaardheid, vijf tot tien procent heeft hier wel moeite mee.

Beleid

Op veel scholen is aandacht voor pestgedrag, blijkt uit de monitor. Bijna alle scholen hebben op dit thema één of meerdere maatregelen genomen, zoals het bespreekbaar maken van pestgedrag of het trainen van docenten. Een verbeterpunt ligt in de betrokkenheid van medewerkers en studenten bij het sociale veiligheidsbeleid van de school. Ook de bekendheid van het beleid kan groter.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673
Afbeelding van Peter Vermeijs

Peter Vermeijs

Beleidsadviseur privacy