Nieuwe cao mbo investeert in loon, werkplezier en het mbo van de toekomst

14-09-2018

Vakbonden en werkgevers in het mbo zijn een onderhandelaarsakkoord overeengekomen voor een nieuwe cao mbo met een looptijd van bijna 2 jaar. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over een structurele loonsverhoging van 4,9% en over verlaging van de werkdruk voor werknemers in het mbo. Ook kijken sociale partners met deze cao naar het mbo van de toekomst: wat is er nodig om met plezier te werken in snel veranderend beroepsonderwijs?

Afbeelding van student en een docent
Afbeelding van student en een docent, still uit video van Kennispunt opleiden in de school

De gesprekken over een nieuwe cao in het mbo hebben bijna anderhalf jaar geduurd. Gezamenlijk vertrekpunt: het mbo is ‘a great place to work’ met sterk beroepsonderwijs op een hoog niveau met zowel nationale als internationale impact, in een snel veranderende wereld. Daar horen arbeidsvoorwaarden bij die recht doen aan de inzet van zowel de werkgever als de werknemer om het mbo sterk en kwalitatief op niveau te houden.

Frank van Hout, namens de MBO Raad: “We mogen met elkaar trots zijn op het resultaat dat we hebben neergezet. Met deze afspraken kunnen werkgevers en werknemers de komende periode verder werken aan een nóg beter mbo.”

Tamar van Gelder, namens de vakbonden: “Het was een lang traject, maar we zijn blij dat we uiteindelijk afspraken hebben gemaakt over een eerlijke loonsverhoging en over het verlagen van de werkdruk in het mbo.”

Salarisstijging van bijna 5% structureel, eenmalige uitkeringen tellen op tot ongeveer 2,7%

Werknemers in het mbo gaan er tot 1 juli 2020 in totaal structureel 4,9% op vooruit. Daarnaast ontvangen zij in oktober 2018, januari 2019 en januari 2020 een eenmalige uitkering. Bij elkaar tellen deze uitkeringen op tot ongeveer 2,7%. Ook zullen de werkgevers meer sociale premies voor hun rekening nemen waardoor werknemers in het mbo er extra netto op vooruit zullen gaan.

Minder werkdruk, meer werkplezier

Docenten die in het mbo starten, krijgen meer tijd om zich in te werken. De eerste 2 jaar is voor elke starter per jaar 100 uur beschikbaar voor inwerkactiviteiten.

Elke mbo-school beschikt vóór 1 juli 2019 over een door de werknemers gedragen werkdrukplan. Zo’n plan moet bijdragen aan het vergroten van het werkplezier. De basis van het werkdrukplan zijn de onderzoeken naar medewerkerstevredenheid en de risico-inventarisatie en -evaluatie die elke mbo-school laat uitvoeren en de bevindingen van de OR. In zo’n werkplan kunnen onderwerpen aan de orde komen zoals omgaan met piekbelasting, diverse levensfases, werkklimaat, slimmer organiseren, verlagen van administratieve lasten en verantwoording en de rol van leiderschap. De werkgever rapporteert jaarlijks in het sociaal jaarverslag.

Inspelen op de snel veranderende vraag

De mbo-school staat midden in de lokale en regionale samenleving. Door maatschappelijke en economische vraagstukken verandert de opdracht aan mbo-scholen steeds sneller. Dat vraagt voortdurend aanpassingsvermogen van de scholen en de mensen die er werken. Om deze wendbaarheid te bevorderen gaan werkgevers en vakbonden laten onderzoeken of er aspecten in de cao mbo, op mbo-scholen en/of bij werknemers zijn die in de weg zitten en experimenten doen op 3 à 5 mbo-scholen met bijvoorbeeld de circulaire loopbaan.

De vakbonden en de werkgeversorganisatie leggen voor 1 oktober a.s. het complete akkoord met bovenstaande en andere afspraken met een positief advies voor aan hun leden. De afspraken gaan gelden voor circa 55.000 medewerkers.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673