Nieuwe CBS-cijfers: mbo zelf als vervolgopleiding meest populair

21-12-2016

Mbo’ers leren het liefste door in het mbo zelf. Het CBS komt met nieuwe cijfers die dat onderbouwen. Meer dan de helft van de mbo’ers op niveau 2 kiest voor een vervolgopleiding. En ook de entreeopleiding (het vroegere niveau 1) werkt. De meeste mbo’ers met dit diploma op zak vervolgen hun weg in het beroepsonderwijs op het mbo zelf. Zeven op de tien stroomt door naar niveau 2, de zogenaamde ‘startkwalificatie; het minimale beroepsniveau dat je moet hebben om kansrijk te kunnen zijn op de arbeidsmarkt. De entreeopleiding biedt de groep jongeren zonder vo-diploma en jongvolwassenen die eerder om verschillende redenen geen diploma hebben gehaald een tweede kans omdat alsnog te doen. Dat diploma geeft hun vervolgens mogelijkheden om door te leren in het beroepsonderwijs en zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Afbeelding van studenten

Ook na het behalen van een startkwalificatie op niveau 2 leren de meesten door. Meer dan de helft kiest voor een vervolgopleiding in het mbo zelf. Na het behalen van een diploma op niveau 3 of 4 gaan de meeste studenten aan de slag op de arbeidsmarkt. Minder dan de helft van de studenten met een niveau 4-diploma gaat naar het hbo.

De MBO Raad vindt het een opsteker dat de mbo-scholen zoveel herstarters in de entreeopleidingen succesvol aan zich weten te binden en vooruit weten te helpen. Daarnaast zorgen ze ook voor soepele overgangen tussen (onder andere) entree en niveau 2. In totaal zitten in de entreeopleiding bijna 12.000 studenten (totaal mbo: bijna 500.000 studenten). De doelgroep van de entreeopleiding is zeer divers. Meer dan de helft (53,9%) zijn jongvolwassenen en ouderen tussen de 18 en 31 jaar die zich eerder zonder diploma hebben weten te redden maar zich nu toch geconfronteerd zien met een snel veranderende arbeidsmarkt die doorleren noodzakelijk maakt (herstarters).

Ongeveer 46% bestaat uit jongeren tot 17 jaar die het recent niet gelukt is een diploma te halen op het voortgezet onderwijs (starters). Dat vraagt om maatwerk, waarin het mbo inmiddels zeer bedreven is. Juist vanwege deze ervaring met diverse doelgroepen ziet de MBO Raad ook een centrale rol weggelegd voor het mbo in een leven lang ontwikkelen: in de regio maken de scholen zich met de gemeenten en overheden als UWV sterk voor bij- en omscholing van de zogenaamde ‘doorstarters’: werknemers die vanwege een snel veranderende arbeidsmarkt willen bijleren om zo succesvol te kunnen blijven in hun loopbaan.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673