Nieuwe examens artiestenopleiding opgeleverd

21-12-2016

Vijftien mbo-scholen van de bedrijfstakgroep voor ICT en Creatieve Industrie hebben beroepsgerichte examens ontwikkeld voor de nieuwe kwalificatiedossiers van de Artiestenopleidingen (muzikant, dans, acteur en musical). Dit gebeurde in samenwerking met Bureau ICE. Het bureau functioneert per half oktober als examenleverancier en gaat de examens digitaliseren zodat ze dit jaar beschikbaar komen in het online toetssysteem TOA.

Afbeelding van gitaar, Flickr.com, creative commons-licentie, implab
Afbeelding van gitaar, Flickr.com, creative commons-licentie, implab

De constructie van de examens gebeurde in twee rondes. Eerst heeft een werkgroep een basisdeel ontwikkeld en met de scholen besproken. In de tweede fase werden de profieldelen opgezet. Per uitstroomrichting (muzikant, dans, acteur en musical) gaf één ontwikkelgroep vorm aan de inhoud en vorm van de examens. De inbreng van de scholen was bij dit project erg groot en heeft de onderlinge samenwerking versterkt. Het betekent ook dat er tussen scholen meer overeenstemming is gekomen over de examinering van de mbo-opleiding Artiest.

Gert Gerding

Gert Gerding

Beleidsadviseur