Nieuwe ronde ondersteuningsaanbod Gezonde School: meld uw school aan!

06-11-2015

Voor het ondersteuningsaanbod Gezonde School 2015 was de belangstelling overweldigend. Er is nu goed nieuws! Extra financiering van de ministeries van OCW en VWS maakt een nieuwe ronde mogelijk. Deze ronde richt zich op het behalen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School. De soort ondersteuning wijkt daarom af van de vorige rondes. Alle mbo-schoollocaties kunnen zich van 15 november tot en met 18 december 2015 aanmelden voor het ondersteuningsaanbod Gezonde School 2016.

Het ondersteuningsaanbod

U kunt voor uw mbo-schoollocatie een aanvraag doen voor € 2.800. Schoollocaties kiezen zelf hoe ze dit bedrag besteden.

  • Begeleiding door een Gezonde Schooladviseur (maximaal € 800, ongeveer 10 uur) is een vast gegeven. Dit is voor het begeleiden van de aanvraag van een themacertificaat van het vignet Gezonde School.
  • Een bedrag van € 2000,- voor de vergoeding van taakuren van een eigen medewerker voor het realiseren van de aanvraag voor een themacertificaat van het vignet en/óf een Gezonde School-activiteit die nodig is voor het aanvragen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School.

Voorwaarde voor het ontvangen van de ondersteuning is dat uw mbo-schoollocatie voor 15 oktober 2016 voldoet aan de voorwaarden voor een themacertificaat van het vignet Gezonde School en een themacertificaat aanvraagt. Ook moet het college van bestuur van uw school akkoord zijn met de aanvraag. Bekijk alle voorwaarden.

Aanmelden

U kunt uw mbo-schoollocatie van 15 november tot en met 18 december 2015 aanmelden voor het ondersteuningsaanbod via het online aanvraagformulier.

Over het ondersteuningsaanbod

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maken dit ondersteuningsaanbod financieel mogelijk. De uitvoering is belegd bij het RIVM Centrum Gezond Leven en de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL). Ook een beperkt aantal po- en vo-scholen mag een aanvraag doen:

  • basisscholen die in 2015 aan Het Nationaal Schoolontbijt hebben deelgenomen;
  • po- en vo-schoollocaties waarvan de aanvraag voor het ondersteuningsaanbod Gezonde School in 2015 niet of deels is toegekend.