Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo

09-12-2015

In de periode 1 januari tot 1 februari 2016 kunnen mbo-scholen weer aanvragen indienen voor het Regionaal investeringsfonds mbo. Minister Bussemaker van OCW stelt in deze periode 24 miljoen euro beschikbaar. De minister paste de regeling Regionaal investeringsfonds (RIF) aan, waardoor het nu voor het eerst mogelijk is ook later in het jaar nog een aanvraag in te dienen. De tweede aanvraagperiode is van 1 juni tot 1 juli 2016. Dan stelt de minister 10 miljoen euro beschikbaar. Voorwaarde voor de subsidie is dat regionale overheden en het bedrijfsleven het bedrag aanvullen met twee derde cofinanciering. Minister Bussemaker maakte de aangepaste subsidieregeling op 27 november bekend.

Visie MBO Raad

De MBO Raad ziet de wijzigingen in de regeling als een verbetering. De voorgestelde wijzigingen in de RIF dragen ertoe bij dat mbo-scholen en bedrijven meer ruimte krijgen samen te werken aan innovatie in publiek-private samenwerkingscentra. Uit de ervaringen van de afgelopen jaren met de regeling blijkt dat verruiming noodzakelijk is om de doelstelling van het RIF zo goed mogelijk te realiseren. Het stemt de MBO Raad positief dat de wensen van de MBO Raad in deze regeling zijn overgenomen. In grote lijnen zien we nu dat de regeling meer ontwikkelingsgericht is. Dat is een belangrijke verbetering. De snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen immers om een flexibel plan, dat regelmatig kan worden aangepast aan de vragen van de (regionale) arbeidsmarkt.

Het is daarom gunstig dat scholen nu twee keer, in plaats van één keer, per jaar een aanvraag kunnen indienen en dat zij de kans krijgen hun plan tijdens de aanvraagperiode bij te stellen. Ook de mogelijkheid om het activiteitenplan voor de komende jaren minder gedetailleerd te beschrijven, is een verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke regeling. Al deze maatregelen geven scholen en bedrijven meer kans in te spelen op actuele regionale ontwikkelingen.

Cofinanciering scholen

Sommige mbo-scholen hebben de wens om de projectplannen zélf mee te financieren. De gewijzigde subsidieregeling maakt dat mogelijk. Scholen vinden hun positie gelijkwaardiger als zij, net als het bedrijfsleven, het subsidiebedrag kunnen aanvullen met cofinanciering. Ook de verhoging van het maximum subsidiebedrag van 200.000 naar 500.000 euro en de mogelijkheid achteraf aanvullende financiering aan te vragen voor macrodoelmatigheid bieden de scholen extra mogelijkheden voor het vormgeven van centra voor publiek-private samenwerking.

Andere wijzigingen RIF

Het Regionaal investeringsfonds mbo kan door de voorgestelde wijziging ook ingezet worden voor AD-trajecten en het entreeonderwijs. Deze uitbreiding naar nieuwe doelgroepen zorgt ervoor dat scholen meer mogelijkheden krijgen programma’s te ontwikkelen voor het verbeteren van de aansluiting vmbo-mbo en mbo-hbo. De mogelijkheid om de ontwikkeling van lectoraten mee te financieren, is ook nieuw in de regeling. De MBO Raad verwacht dat deze mogelijkheid een positieve uitwerking heeft op de innovatiekracht van de centra.

Toekenning aanvragen

Begin mei 2016 maakt minister Bussemaker bekend welke projecten een bijdrage uit het fonds ontvangen.