Onderwijs presenteert afwegingskader bij meldcode kindermishandeling

05-07-2018

Sectorraden en diverse andere betrokkenen hebben op 2 juli aan de minister van VWS een afwegingskader bij de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aangeboden. Hiermee kunnen professionals beter inschatten of het noodzakelijk is een melding te doen bij Veilig Thuis. De MBO Raad is betrokken geweest bij de totstandkoming van dit document.

Still uit video meldcode huiselijk geweld, ministerie van VWS
Still uit video meldcode huiselijk geweld, ministerie van VWS

Werken met de verbeterde meldcode en het bijbehorende afwegingskader is onder andere in het onderwijs verplicht vanaf 1 januari 2019. De meldcode ‘huiselijk geweld’ levert een bijdrage aan het eerder en beter in beeld krijgen van slachtoffers. Daarvoor moeten beroepskrachten goed uit de voeten kunnen met de meldcode en, indien nodig, vermoedens van onveiligheid melden bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673
Afbeelding van Peter Vermeijs

Peter Vermeijs

Beleidsadviseur privacy