Onderwijsraad miskent positie docenten beroepsonderwijs ‘OCW, volg dit advies in het belang van zij-instromers mbo niet op!’

20-05-2015

De MBO Raad is ontstemd over het advies van de Onderwijsraad over het lerarenregister. De Onderwijsraad heeft dit advies uitgebracht op verzoek van de staatssecretaris van OCW. Jan van Zijl, voorzitter MBO Raad: “In het advies wordt de positie van docenten in het mbo, vaak zij-instromers met een rijke praktijkervaring, volledig miskend door hen buiten het register te plaatsen. Dat is onaanvaardbaar: het mbo kan niet zonder deze docenten. Het is bovendien in strijd met het conceptwetsvoorstel voor het register waarin deze zij-instromers via een registervoorportaal wél toegang krijgen tot het register."