Onderwijsverslag: stijgende lijn examinering mbo

19-04-2016

Alle inspanningen van mbo-scholen om de examinering te verbeteren werpen hun vruchten af. Dit laten de cijfers in De Staat van het Onderwijs 2014/2015 zien. Die verbetering hangt volgens de Onderwijsinspectie vooral samen met meer professionele examencommissies die het examenproces en de diplomering adequaat borgen. Dit past binnen de doelen uit de Examenagenda mbo 2015-2020, opgesteld door MBO Raad, NRTO en OCW in 2015.

Examinering infographic - afbeelding van MBO Raad

Tegelijkertijd is er volgens de inspectie in het examenproces het afgelopen jaar geen vooruitgang geboekt in de betrouwbaarheid van de afname en beoordeling. Hier ligt nadrukkelijk een borgende taak voor examencommissies. Voor de exameninstrumenten geldt dat de kwaliteit ervan gelijk bleef ten opzichte van 2014.

Positieve trend

Vertrouwen in de waarde van mbo-diploma’s is voor studenten, werkgevers en de maatschappij van groot belang. Mbo-scholen hebben daarom de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de examenkwaliteit, bijvoorbeeld door scholing van medewerkers, verbetering van exameninstrumenten, evaluaties en controles van het examenproces. Met de cijfers van 2015 zet de positieve trend van eerdere jaren door. Nu is de examinering bij 71 procent van de opleidingen voldoende.

Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673