Onderzoek 16 maanden corona: Inspectie bevestigt ervaringen scholen

12-10-2021

Bestuurders, onderwijsteams en studenten zijn vlak voor de zomer door de Inspectie voor het Onderwijs gevraagd naar hun ervaringen tijdens de coronacrisis. Deze vragenronde in het mbo maakt deel uit van een breed onderwijsonderzoek waarvan de Inspectie vandaag de uitkomsten publiceert. Adnan Tekin: “De conclusies van dit onderzoek zijn geen verrassingen. Maar de Inspectie levert wel een overzichtelijk inkijkje op de effecten van 16 maanden corona op de bestuurders, de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van studenten en docenten.”

De Inspectie van het Onderwijs heeft in de periode mei tot en met juni 2021 in alle onderwijssectoren onderzoek gedaan naar de effecten van 16 maanden corona. Bestuurders, docenten en studenten kwamen aan het woord in een periode dat de scholen weer langzaam overschakelden naar enigszins normaal onderwijs, met als norm de 1,5 metermaatregel en mondkapjes, Tekin: “We kwamen met elkaar uit een zware periode met een lockdown en veel online onderwijs. De scholen ontvingen weer grotere groepen op locatie. Het is ook op dat moment dat iedereen in en om de school zich ten volle realiseerde dat de school ook een leefomgeving is, en niet alleen een leeromgeving.”

Corona is niet weg

Inmiddels zijn de scholen weer helemaal open. “Maar corona is er natuurlijk nog steeds; alertheid blijft geboden, zeker nu het aantal besmettingen weer stijgt. En we merken nog elke dag aan onze studenten en docenten en ook zelf dat de crisis niet weg is.” Tekin doelt daarmee op thema’s die het Inspectieonderzoek aanstipt zoals studentenwelzijn. “De studenten zijn echt hard geraakt. Hun leven heeft een jaar lang in een lagere versnelling gestaan en dat doet natuurlijk veel, dat is niet zomaar ineens over. Alle scholen zullen daar scherp op blijven.” Ook de beleving van docenten is een logisch thema van onderzoek. “Dat zoveel docenten aangeven zich gesteund te hebben gevoeld door het management is een opsteker. Scholen weten dat natuurlijk wel uit eigen medewerkersonderzoek. Maar het is prettig om dat ook in dit landelijke onderzoek bevestigd te zien. Neemt uiteraard niet weg dat we aandacht blijven houden voor de docenten die dat minder ervaren hebben. Ook de ervaringen van de docenten die raken aan de kwaliteit van het onderwijs zijn natuurlijk waardevol.” Uit de wrap up van de Inspectie komt naar voren dat de onderwijsteams extra gefocust bleven op studenten met een moeilijke thuissituatie of studieachterstanden. “Vanaf de start van de crisis hebben we steeds de scholen open weten te houden voor deze groepen studenten voor wie een plek op school echt noodzakelijk was. Het is bijzonder dat dit kon.”

Welke leeropbrengsten behouden?

In het onderzoek van de Inspectie is ook meegenomen welke leeropbrengsten van de coronacrisis we moeten behouden naar de toekomst toe. “Met stip op 1 staat online onderwijs. Veel studenten vinden dat een klein gedeelte van de lessen best online mag blijven. Dat vertrekpunt delen we en in samenspraak met de studenten en docenten moet dat vorm te geven zijn voor die situaties waarin online-onderwijs echt toegevoegde waarde heeft. Maar de school is en blijft de plek om te leren en te ontmoeten. En we hebben al vaker aangegeven dat dit de norm blijft.”