Onderzoek naar het beoordelen van burgerschap

03-05-2016

Ontwikkeling van burgerschap bij studenten is vaak moeilijk meetbaar. De Universiteit van Amsterdam heeft daarom een nieuwe aanpak om burgerschap te beoordelen ontwikkeld die uitgaat van inhoudelijk beschreven niveaus van burgerschap. Om te onderzoeken of deze benadering tot gewenste resultaten leidt zijn zij op zoek naar mbo-docenten die na de zomer aan het onderzoek willen deelnemen. Deelname kost docenten totaal ongeveer vier uur.

Het onderzoek is opgebouwd aan de hand van vier sociale taken die als thema voor burgerschap van jongeren beschouwd kunnen worden: democratisch handelen, maatschappelijk verantwoord handelen, omgaan met conflicten, en omgaan met verschillen. Met name de eerste twee sluiten goed aan bij de dimensies van Loopbaan & Burgerschap. Ieder raamwerk beschrijft vier niveaus van beheersing.

Wat wordt er van mbo-docenten gevraagd?

Het onderzoek vindt plaats tussen september en december 2016. De UvA biedt twee manieren waarop het raamwerk gebruikt kan worden, afhankelijk van de voorkeur. Docenten kunnen daarbij kiezen welk raamwerk het best aansluit bij hun lessen.
1. In de eerste variant wordt het raamwerk gebruikt om burgerschap van studenten te beoordelen op basis van een opdracht die zij maken. Hierbij sluiten wij zoveel mogelijk aan bij een reeds bestaande opdracht. Denk bijvoorbeeld aan een reflectieopdracht op maatschappelijke verschillen. U geeft zelf de les, de opdracht die de studenten maken kijken wij na en koppelen die terug.
2. In de tweede variant dient het raamwerk als leermiddel. Studenten beoordelen eerst hun eigen burgerschap met behulp van het raamwerk. Vervolgens werken ze gedurende de reguliere lessenreeks verder (aan bijvoorbeeld de politiek juridische dimensie). Na afloop van de lessenreeks beoordelen studenten zichzelf nogmaals om te evalueren wat zij geleerd hebben. In beide gevallen staat de vraag centraal wáárom de student vindt dat hij/zij een bepaald niveau beheerst.

Wat is de procedure?

Docenten die mee willen doen kunnen mailen naar Remmert Daas: r.j.m.daas@uva.nl. De voorkeur voor de variant kan worden aangegeven. In schooljaar 2016-2017 kan de gekozen opdracht met studenten uitgevoerd worden. Een schoolrapportage van de onderzoeksresultaten ontvangen mbo-docenten naar verwachting in het voorjaar. Het onderzoek is opgezet om een indicatie te geven van het niveau van burgerschap van jongeren, en bovenal hoe zij daar invulling aan geven.