Onderzoek naar kwaliteitsborging examinering mbo-groen gepubliceerd

13-12-2016

Welke mogelijkheden zijn er voor scholen uit de groen-sector om de kwaliteit van hun examinering  op orde te houden? De bedrijfstakgroep Voedsel, Groen en Gastvrijheid (VGG) heeft een examenproject afgerond en rapport gepubliceerd dat het groenonderwijs op weg helpt.  

Het rapport ‘Kwaliteitsborging beroepsgerichte examinering mbo groen’ schetst de zes probleemgebieden en kwaliteitscriteria voor examinering in de reële beroepspraktijk. Daarnaast belicht het rapport actuele ontwikkelingen rondom examinering in het mbo en noemt het enkele stappen die scholen kunnen zetten om de kwaliteit te verbeteren.

Examenagenda mbo 2015-2020

Het examenproject is gefinancierd met subsidie van OCW. De bedrijfstakgroepen van de MBO Raad leveren met verschillende examenprojecten een bijdrage aan de afspraken Examenagenda mbo 2015-2020. Zij zetten zich zo in voor betere examinering zodat studenten en hun latere werkgevers kunnen vertrouwen op de waarde van mbo-diploma’s.