Onderzoek Onderwijsinspectie wijst uit: mbo ging zeer bewust om met examinering tijdens corona

25-06-2021

Het mbo ging zeer bewust om met examinering tijdens de eerste halfjaar van de coronacrisis. De scholen bleven daarbij focus houden op het behoud van diplomawaarde in het belang van maatschappij én student. Ook in tijden van crisis lieten examencommissies zien dat zij in hun kracht staan en samen met onderwijsteams tot kwalitatief goede en passende oplossingen zijn gekomen. Dit wijst het onderzoek ‘Examencommissies mbo tijdens de coronacrisis’ van de Inspectie van het Onderwijs uit.

Dit inventariserende onderzoek gaat over de periode van 15 maart tot 1 oktober 2020, het eerste halfjaar van de coronacrisis. Het maakt deel uit van de monitoring van de Inspectie van het Onderwijs naar de gevolgen van de coronacrisis binnen het mbo. Centraal stond de vraag hoe examencommissies in deze periode vorm en invulling gaven aan hun rol en verantwoordelijkheid om de kwaliteit van examinering en diplomering te borgen. Hoe hebben examencommissies in het mbo deze periode ervaren? Hoe hebben zij onder deze bijzondere omstandigheden vorm en invulling gegeven aan hun rol en verantwoordelijkheid? En hoe werkten zij daarin samen met bestuur en opleidingsteams?

Het onderzoek bestond uit interviews met 13 examencommissies van bekostigde en niet bekostigde mbo-instellingen, aangevuld met gesprekken met andere betrokkenen.