Onderzoek: ruim 30 procent van startende docenten stroomt na drie jaar uit mbo

13-03-2019

Een vijfde van de instromende docenten werkt na één jaar niet meer in het mbo. Na drie jaar is dit opgelopen tot ruim 30 procent, blijkt uit onderzoek dat de Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO (SOM) heeft laten uitvoeren. Voor het mbo is het dan ook belangrijk om de uitstroom van startende docenten te beperken. Vooruitlopend op de resultaten uit dit onderzoek heeft de MBO Raad met de andere sociale partners in de cao mbo 2018-2020 afspraken gemaakt over de begeleiding en inwerktijd van startende mbo-docenten.

Zicht op de instroom en uitstroom van docenten helpt mbo-scholen bij hun wervings- en personeelsbeleid. SOM heeft daarom in dit onderzoek de belangrijkste kenmerken van deze personele ontwikkelingen in het mbo op een rij laten zetten. Het onderzoek bevestigt het beeld dat veel instroom in het mbo ‘van buiten’ komt. De mbo-sector heeft dus te maken met een open arbeidsmarkt.

Het onderzoek heeft betrekking op de periode van 2010 tot en met 2015. Het geeft een beeld van regionale verschillen in de werkgelegenheid bij mbo-scholen en de hoeveelheid in- en uitstromende mbo-docenten. Het is de eerste keer dat de SOM een dergelijk onderzoek liet uitvoeren.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673

Judy Boere

Beleidsadviseur