Ook dit jaar assessorenpool voor secretariële beroepen

31-08-2016

Het examenproject met een regionale assessorenpool van de bedrijfstakgroep Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid (ZDV) krijgt een vervolg. Met een assessorenpool beschikken scholen binnen een regio over examenbeoordelaars die kunnen ondersteunen bij de examinering van studenten.

Afbeelding van student achter een receptie

Het afgelopen studiejaar werkten ROC Aventus, Graafschap College en ROC van Twente mee aan een pilot met een assessorenpool voor secretariële beroepen. De scholen ervaarden meerdere voordelen van het werken met een assessorenpool. De examinering verloopt efficiënter, transparanter, er is een grotere onafhankelijkheid bij de beoordeling en de examenresultaten kunnen beter met elkaar worden vergeleken. De drie scholen gaan dit studiejaar samen met ROC Rivor en ROC Midden Nederland verder met de assessorenpool.  

Via de website van het Servicepunt Invoering herziening kwalificatiestructuur zijn een plan van aanpak en een draaiboek voor de opzet van een regionale assessorenpool beschikbaar. Met de resultaten uit de evaluatie kunnen volgend jaar nog betere resultaten worden gehaald en hoopt de bedrijfstakgroep ZDV ook andere regio’s te inspireren om aan de slag te gaan met een assessorenpool.

Het examenproject is tot stand gekomen met subsidie van de MBO Raad.

Afbeelding van Yvon van de Steenhoven

Yvon van der Steenhoven