Subsidie voor onderzoek beroepsonderwijs

19-10-2016

De tweede subsidieronde voor praktijkgericht onderzoek in het beroepsonderwijs van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is sinds 28 september geopend. Onderzoeksvoorstellen moeten concrete en bruikbare producten opleveren waarmee de onderwijspraktijk verbeterd of vernieuwd kan worden.

Een onderzoeksvoorstel indienen bij het NRO, en dan?

Er is een onderzoeksbudget van 3,7 miljoen euro beschikbaar. Onderzoeksvoorstellen kunnen worden ingediend binnen één van de volgende thema's:  

  • onderwijs op maat;
  • dynamische arbeidsmarkt;
  • verbinding in de beroepskolom;
  • professionele schoolorganisaties;
  • de onderzoekende houding van docenten in het mbo.

 Er is gekozen voor deze thema’s op basis van input van het mbo-onderwijsveld. De kerngroep onderwijsonderzoek van de MBO Raad organiseerde enkele bijeenkomsten om deze input op te halen. Gehonoreerde onderzoeksprojecten hebben een looptijd voor drie jaar en een budget van maximaal 400.000 euro (thema 1,2, 3 en 4). Voor thema 5 is 500.000 euro beschikbaar.
 
Onderzoekers en scholen kunnen tot 3 november 14:00 een intentieverklaring indienen en hebben vervolgens tot 1 december 14:00 de tijd voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag. De MBO Raad blijft graag op de hoogte van de aanvragen die worden ingediend.