Oproep: doe mee aan de Monitor LOB

07-03-2018

Het Expertisepunt LOB, een initiatief van de MBO Raad en VO-raad, voert in 2018 en 2019 een Monitor LOB uit in zowel het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) als het middelbaar beroepsonderwijs. De monitor gaat een beeld geven van loopbaanoriëntatie en –begeleiding (lob) in de praktijk. De MBO Raad roept sectordirecteuren, LOB-coördinatoren/decanen en studenten op mee te doen aan het onderzoek. De monitor maakt ook onderdeel uit van de Ambitie-agenda LOB mbo die is vastgesteld tijdens de algemene vergadering van de MBO Raad op 28 november 2017.

Op de eerste oproep voor het invullen van de vragenlijst heeft het Expertisepunt LOB al veel reacties ontvangen. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van lob op de scholen, is een grotere respons gewenst. Heeft u de vragenlijst al ingevuld? Er zijn speciale vragenlijsten voor locatie-/sectordirecteuren, LOB-coördinatoren/decanen en studenten (zie de links in de zijbalk). Meedoen kost 10 tot15 minuten en kan tot 16 maart.

Wat houdt de Monitor LOB in?

Het Expertisepunt LOB laat in 2018 en 2019 dit onderzoek naar de stand van zaken op het gebied van loopbaanoriëntatie en – begeleiding in de scholen uitvoeren door het onderzoeksbureau AO Consult. In het kader van de Monitor LOB krijgen alle vmbo-, havo/vwo- en mbo-scholen in Nederland een verzoek om een vragenlijst in te vullen. We hebben verschillende vragenlijsten ontwikkeld voor bestuurders, schoolleiders en locatiedirecteuren, decanen en studenten/leerlingen.

Waarom de Monitor LOB?

De uitkomsten van de Monitor LOB helpen een beeld te krijgen van lob in de praktijk en van de ondersteuningsbehoefte van scholen. Het Expertisepunt LOB gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om richting te geven aan activiteiten die scholen en professionals ondersteunen bij hun werkzaamheden. Voor de zomervakantie van 2018 wordt op de website van het Expertisepunt LOB een samenvatting gepubliceerd van de eerste meting van het onderzoek. Alvast bedankt voor uw deelname.

Contactpersonen

Indien u vragen heeft over het onderzoek, kunt u contact opnemen met het onderzoeksbureau (AO Consult, Judith de Ruijter, 078-7502668). Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de projectleider van het Expertisepunt LOB, Marleen van de Wiel.