Oproep: meedenken met handreiking kritische denkvaardigheden

07-04-2016

De eisen in het Examen- en kwalificatiebesluit WEB voor burgerschap met betrekking tot kritische denkvaardigheden van de mbo studenten worden aangescherpt voor de cohorten vanaf 2016.

Megafoon - afbeelding van Howard Lake, Flickr.com, CC-licentie

Om docenten hierbij te ondersteunen heeft de MBO Raad aan CINOP de opdracht gegeven een handreiking samen te stellen. Deze handreiking omvat een beschrijving/definitie van wat kritische denkvaardigheden zijn, hoe docenten hier in hun lessen aandacht aan kunnen besteden en een aantal interessante en mogelijk bruikbare voorbeelden uit de praktijk van scholen en organisaties. De Handreiking is uitdrukkelijk voorbeeldmatig en als inspiratie bedoeld, niet als voorschrift. De handreiking komt voor de zomer beschikbaar via de website van het netwerk burgerschap.

Als je een bijdrage wilt leveren aan de handreiking door een voorbeeld uit je eigen lespraktijk, een project of ander idee aan te dragen, laat dat dan weten door te mailen naar: burgerschapmbo@mbodiensten.nl