Stel je onderwijsvraag aan de Kennisrotonde

07-07-2016

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek heeft in 2016 de Kennisrotonde gelanceerd: één loket voor snelle antwoorden op vragen uit de onderwijspraktijk. De Kennisrotonde is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de Onderwijscoöperatie.

Het antwoord dat de Kennisrotonde geeft, komt tot stand na een beknopte analyse van de literatuur en/of raadpleging van deskundigen. Wanneer dit geen bruikbaar antwoord oplevert, wordt geprobeerd de vraag te beantwoorden via lopend of nieuw onderzoek. Zo biedt de Kennisrotonde voor elke kennisbehoefte de juiste ‘afslag’ naar een antwoord.
 
Een voorbeeld van een vraag die aan de Kennisrotonde kan worden gesteld, luidt: wat zijn effectieve methoden om in individuele gesprekken met studenten het leren vanuit ervaring te bevorderen? Het gaat hierbij om een concrete en te onderzoeken kennisvraag. Maar ook meer algemeen geformuleerde kennisvragen zijn welkom, bijvoorbeeld: is het waar dat zelfsturing bijdraagt aan betere leerprestaties?

Animatie over de Kennisrotonde