Oproep: wijs plannen voor loondispensatie af

25-04-2018

Door werknemers met een beperking minder te willen belonen, maakt het kabinet van kansengelijkheid een wassen neus en doet het alle inspanningen van het onderwijs teniet, zeggen de bestuurders van PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, LECSO en Sectorraad praktijkonderwijs. De Tweede Kamer spreekt hier de komende weken over.

Afbeelding van advertentie oproep loondispensatie

Ons onderwijs biedt niet alle kinderen dezelfde kansen. Het was deze boodschap van de Inspectie van het Onderwijs die ons een paar jaar geleden allemaal heeft wakker geschud. Een conclusie die we ons hebben aangetrokken. Terecht, want in het onderwijs mag je afkomst, je intelligentie, je beperking of de opleiding van je ouders je kansen niet in de weg staan. Onderwijs is er voor iedereen en moet er bij uitstek voor zorgen dat alle kinderen en jongeren hun talenten kunnen ontplooien zodat zij goed aan hun toekomst kunnen beginnen.

Kansengelijkheid is hét woord waar politiek en samenleving sinds het klinken van die alarmbel steeds weer naar verwijzen als er iets mis is. De stem van de inspectie echoot na. Die grotere bewustwording heeft de afgelopen twee jaar alvast enkele lichtpuntjes gebracht: in het onderwijs worden meer dubbele schooladviezen gegeven, schooladviezen worden vaker naar boven bijgesteld en leerlingen kunnen makkelijker opleidingen stapelen, bevestigde de inspectie onlangs in haar recente Staat van het Onderwijs. We proberen ieder kind een passende plek te bieden. We zijn er nog niet, maar we zijn hard aan de slag.

Wij willen onze kinderen en jongeren leren dat ze mogen zijn wie ze zijn. Dat je evenveel waard bent met of zonder beperking

Maar hoeveel is kansengelijkheid waard als we onze jongeren vervolgens de arbeidsmarkt op moeten sturen met de boodschap dat sommigen toch net even minder kansen verdienen dan anderen? Dat gekwalificeerde werknemers met een arbeidsbeperking minder waard zijn dan hun collega’s zonder beperking? Want dat is precies wat we hen meegeven wanneer de plannen van dit kabinet werkelijkheid worden en de zogenoemde loonkostensubsidie wordt vervangen door loondispensatie.

Simpel gezegd, komt dit erop neer dat deze werknemers, vaak met een waardevol beroepsdiploma op zak, minder dan het minimumloon mogen verdienen, dat zij minder recht hebben op sociale zekerheid en minder pensioen hoeven op te bouwen. Onbegrijpelijk. Minder dan het minimum… Dat is al een contradictio in terminis op zichzelf.

En waarom? Het kabinet is goedkoper uit en zegt de administratieve lasten voor werkgevers zo te willen verminderen. Dat laatste is zeer welkom, want die administratieve druk ís hoog. Maar we passen ervoor die te minimaliseren over de rug van kwetsbare mensen. Terecht stelde ook het College voor de Rechten van de Mens vorige week dat het kabinet hiermee inbreuk maakt op het wettelijk recht op gelijke behandeling. Deze maatregel vergroot de kansenongelijkheid die we zo graag willen tegengaan.

Wij willen onze kinderen en jongeren leren dat ze mogen zijn wie ze zijn. Dat je evenveel waard bent met of zonder beperking. Laten we daarom niet wachten op een volgende alarmbel maar allemaal opstaan en onze handtekening zetten onder de petitie ‘Ben ik het niet waard’. Maak van kansengelijkheid geen kinderdroom die uit elkaar spat.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673