Orange Carpet Award voor best practices in internationalisering

09-12-2015

Tot 15 januari 2016 kunt u uw school, project of docent nomineren voor de Orange Carpet Award 2016. Alle scholen, projecten en personen die in het afgelopen jaar een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de internationalisering van het onderwijs, maken kans op deze onderscheiding van EP-Nuffic. De awards worden uitgereikt tijdens het EP-Nuffic Jaarcongres op 22 maart 2016. EP-Nuffic reikt Orange Carpet Awards uit voor alle vier de onderwijssectoren: hoger onderwijs, mbo, vo en primair onderwijs.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor een Orange Carpet Award moet een nominatie aan een aantal algemene criteria voldoen:

  • Het project loopt nog of is uiterlijk in 2015 afgerond.
  • Het project of de medewerker/docent is verbonden aan of werkzaam bij een Nederlandse onderwijsinstelling.
  • De nominatie heeft niet eerder een OCA gewonnen.
  • De nominatie heeft betrekking op minimaal één van onderstaande sectorspecifieke thema’s.

Specifieke thema’s per onderwijssector

Naast het voldoen aan de algemene criteria moet een nominatie betrekking hebben op één van de thema's van de desbetreffende sector. Een nominatie voor het middelbaar beroepsonderwijs:

  • bevordert grensoverschrijdende mobiliteit van mbo-studenten of docenten;
  • bevordert de aansluiting van het mbo op de nationale en internationale arbeidsmarkt;
  • bevordert het leren en/of gebruik van moderne vreemde talen in het mbo;
  • springt in op (maatschappelijke) ontwikkelingen en kansen. 

Jurybeoordeling

De jury beoordeelt de nominaties op basis van de algemene criteria en de sectorspecifieke thema’s. Daarbij vergelijkt zij de nominaties op basis van: innovatie, ondernemendheid, inspiratie voor andere scholen, creativiteit, wederkerigheid, impact, aantoonbare kwaliteitsverbetering van het onderwijs en organisatiebrede aanpak. Beleidsadviseur Manfred Polzin neemt namens de MBO Raad zitting in de jury.

Aanmelden

Bevordert u grensoverschrijdende mobiliteit of de aansluiting op de internationale arbeidsmarkt? Of stimuleert u het gebruik van moderne vreemde talen op uw school? Meldt u zich dan vandaag nog aan.