Pleidooi MBO Raad tegen vroege selectie in het funderend onderwijs

26-04-2016

Donderdag 28 april heeft de Vaste Kamercommissie voor OCW een algemeen overleg met staatssecretaris Dekker over flexibilisering, maatwerkdiploma’s en effectieve leerwegen in het voortgezet onderwijs. De MBO Raad heeft bij een hoorzitting van de commissie op 13 april zijn zienswijze over dit onderwerp gegeven. De MBO Raad is tegen vroege selectie en te strikt gescheiden leertrajecten in het voortgezet onderwijs.

Dit is een discussie van lange adem en vergt politieke beslissingen, bij voorkeur al bij het volgende regeerakkoord. Op korte termijn kan al gedacht worden aan gemengde adviezen in het basisonderwijs, brede brugklassen, beroepsoriënterende (keuze)vakken voor alle leerlingen en maatwerk voor alle vakken in het voortgezet onderwijs.

Lees hierover meer in dit de publicatie 'Alle talenten tot hun recht laten komen' van de MBO Raad.

Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673