Prinsjesdag-oproep MBO Raad: geef elke burger nu individuele leerrechten!

21-09-2022

Met de in de Rijksbegroting gepresenteerde investeringen trekt het Kabinet de lijn van versterking van het mbo door. Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad: “Dat is echt een erkenning van waarde van het mbo voor economie en samenleving. Met de investeringen kunnen we een aantal vraagstukken in en om het mbo oppakken, waardoor elke student het maximale uit de opleiding kan halen.” Tekin roept het Kabinet op door te pakken op leven lang ontwikkelen met individuele leerrechten voor iedere burger en een heldere opdracht voor het publieke onderwijs.

Werkagenda mbo

Met de aangekondigde investeringen in de Voorjaarsnota en nu in de Rijksbegroting maakt het Kabinet de verwachtingen die het mbo had naar aanleiding van het coalitieakkoord waar. “Mbo’ers krijgen de waardering die ze verdienen. Ze zijn zo’n belangrijke schakel in het realiseren van de ambities van het Kabinet. Van Klimaattransitie tot de aanpak van de arbeidsmarkttekorten: mbo’ers zijn goud waard. En met de aangekondigde investeringen in kennis, innovatie en excellentie kunnen we het beroepsonderwijs verder versterken, om de dromen van elke jongere te helpen waarmaken.” De MBO Raad werkt daarom met het ministerie van OCW en partners in en om het mbo aan een sectorale werkagenda mbo. “In de werkagenda komen thema’s als gelijke kansen, een einde aan stagediscriminatie, het tegengaan van de opleiding verlaten zonder diploma en meer begeleiding richting arbeidsmarkt voor jongeren in een kwetsbare positie. Natuurlijk gaan we als scholen meer dan ons best doen om de doelstellingen van de werkagenda waar te maken. Maar bijzonder is dat ook alle partners, zoals het bedrijfsleven en werknemersorganisaties inhoud en doelen gaan onderschrijven. Zo maken we er expliciet een gedeelde verantwoordelijkheid van! Daar kijken we naar uit.”

Gevraagd: heldere opdracht leven lang ontwikkelen

De MBO Raad is dus over het algemeen tevreden over de investeringen die het Kabinet aankondigt in de Rijksbegroting. ‘Bij elkaar opgeteld gaat het toch om een bedrag van zo’n 350 miljoen, dat is significant.” Mooi zou de voorzitter van de MBO Raad het ook vinden als het Kabinet ook de systematiek van leven lang ontwikkelen met het STAP-budget ontwikkelt tot individueel leerrecht voor elke burger met een heldere publieke opdracht voor het publiek bekostigd onderwijs. “En: vaker zou de vraag gesteld moeten worden of investeringen in leven lang ontwikkelen bijdragen aan de maatschappelijke opgaven die we hebben. Het aanbod scholing en cursussen lijkt daar nu nog onvoldoende bij aan te sluiten. En daar kunnen we als mbo echt onze ervaring, mensen en infrastructuur inzetten.” De MBO Raad pleit daarom meer eigen regie van elke burger op de eigen toekomst met een individueel leerrecht. “Zo creëer je gelijke kansen in leven lang ontwikkelen. En werken we aan de ontwikkeling van een permanente leercultuur.“ Om het aanbod bij- en omscholing en cursussen meer aan te laten sluiten bij de maatschappelijke uitdagingen, roept Tekin het kabinet op het mbo een heldere opdracht te gunnen voor leven lang ontwikkelen. “De grootste groep professionals die willen bijleren of omscholen heeft een mbo-achtergrond. We werken al nauw samen met het bedrijfsleven en weten dus goed wat er in de regio en in branches nodig is aan bij- en omscholing. We hebben de ervaring, de professionals en de infrastructuur. Maak er gebruik van! Elke burger die dat wil kan met een individueel leerrecht bij wijze van spreken terecht om de hoek, bij een mbo-school.”