Regeling investeringsfonds mbo met een jaar verlengd

15-02-2017

Scholen kunnen ook in 2018 beroep doen op het regionaal investeringsfonds mbo. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister van OCW dat zij de regeling met een jaar verlengt en hiervoor in 2018 25 miljoen euro beschikbaar stelt.

Afbeelding van Friesland College, Maartje Roos

Het fonds is drie jaar geleden opgericht om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio te verbeteren. Scholen kunnen het geld gebruiken om te investeren in samenwerking met het bedrijfsleven en de overheid. Alle opleidingen komen in aanmerkingen voor het regionaal investeringsfonds mbo.

Via het regionaal investeringsfonds hebben scholen, bedrijfsleven, regionale overheden en het ministerie van OCW in totaal ruim 170 miljoen euro geïnvesteerd in publiek-private samenwerkingsverbanden. De tussenevaluatie laat zien dat er brede waardering is voor de samenwerkingsverbanden die van de grond komen: partners waarderen de projecten (zeer) positief, de gemiddelde waardering is een 7,4. De samenwerking tussen bedrijfsleven en het mbo in de regio is versterkt, het aanbod aan nascholing is verbreed en er is meer betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het onderwijs.

Afbeelding van Pia Deveneijns

Pia Deveneijns

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673