Regeling Studiebijsluiter mbo-scholen vernieuwd

27-03-2019

Op 19 maart is in de Staatscourant de nieuwe regeling Studiebijsluiter gepubliceerd. Deze regeling wijkt op een aantal punten af van de vorige. Zo zijn er twee nieuwe indicatoren bijgekomen. Ook worden (bekostigde) mbo-scholen verplicht gesteld informatie te tonen op acht indicatoren die zijn opgenomen in Studie in Cijfers van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

In de zomer van 2017 heeft de Tweede Kamer een motie Studiebijsluiter aangenomen. Op verzoek van de minister van OCW adviseerde SBB hierover. Op basis daarvan is een nieuwe ministeriële regeling opgesteld, waarin staat dat alle mbo-scholen een vergelijkbare en goed vindbare studiebijsluiter moeten hanteren.

De bestaande zes indicatoren

Studie in Cijfers laat aan studenten, ouders en studievoorlichters gegevens zien over de opleiding en over de arbeidsmarkt. Voor het ingaan van de nieuwe regeling toonde de tool zes indicatoren: studententevredenheid, percentage geslaagde studenten, doorstroom naar het hbo (alleen zichtbaar voor opleidingen op niveau 4), kans op stage/leerbaan, kans op werk en startsalaris.

Veranderingen

In de nieuwe regeling zijn de volgende veranderingen opgenomen:

  • de bestaande zes indicatoren worden uitgebreid met twee nieuwe indicatoren: ‘doorstroom binnen mbo’ en ‘percentage gediplomeerden met werk’
  • alle mbo-scholen worden verplicht informatie te tonen op de acht indicatoren uit de regeling Studiebijsluiter, op een voor een ieder toegankelijke plaats.

Twee nieuwe indicatoren

Het toevoegen van de indicatoren ‘doorstroom binnen mbo’ en ‘percentage gediplomeerden met werk’ geeft een completer beeld aan startende studenten en doet meer recht aan de drievoudige opdracht van het mbo. Daarnaast brengt het toevoegen van de indicator arbeidsmarktpositie balans aan in terugkijken of gediplomeerden de afgelopen jaren werk hebben gevonden op het niveau van hun opleiding en in het vooruitkijken naar Kans op Werk in het verlengde van de opleiding voor studiekiezers.

Ook op KiesMBO.nl

Studie in Cijfers is beschikbaar op de websites van alle deelnemende scholen en wordt ook gepubliceerd op KiesMBO.nl. SBB ontwikkelde Studie in Cijfers in opdracht van het ministerie van OCW.

Afbeelding van Anita de Moor

Anita de Moor

Beleidsadviseur / projectleider
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673