Reminder: melding voornemen starten en stoppen van opleidingen

25-01-2018

Mbo-scholen moeten voor 1 februari dit jaar melding doen van voornemens over het starten en stoppen van opleidingen per 1 augustus van het kalenderjaar erop. Ook moeten zij hierbij melden om welke locaties het gaat, dat wil zeggen de gemeenten waar zij de opleiding verzorgen. Als scholen een opleiding al aanbieden, maar dat ook op een andere locatie willen doen, moeten zij dat eveneens melden. Het staat scholen vrij om deze voornemens al dan niet uit te voeren. Als zij besluiten dat niet te doen, hoeft zij hier geen melding van te maken. Het ministerie van OCW maakt de meldingen openbaar op de website van DUO. Hier kunt u ook het elektronische formulier vinden (zie de link in de zijbalk).

Het ministerie van OCW heeft met de MBO Raad overlegd over deze regeling. Er waren kritische geluiden van scholen over de lange periode (1,5 jaar) tussen het melden en het moment van effectueren. Dat zou ten koste kunnen gaan van de flexibiliteit en responsiviteit van het mbo. Met de afspraak dat het om voornemens gaat die scholen al dan niet kunnen uitvoeren, is daaraan tegemoet gekomen.