Riga Conclusies presenteren vijf kernpunten van Europees mbo-beleid

01-07-2015

De Europese ministers van Onderwijs hebben op 22 juni de Riga Conclusies gepresenteerd, waarin ze aangeven welke vijf kernthema’s tot 2020 centraal staan in het Europese mbo-beleid. De Riga Conclusies onderstrepen het belang van het mbo voor de strategische EU2020-doelstellingen, waaronder duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling van alle doelgroepen. De Riga Conclusies worden tevens onderschreven door de Europese Commissie, sociale partners en mbo-scholen in Europa.

Doelstellingen

In 2010 heeft men in Europa afspraken gemaakt voor 33 korte en lange termijn doelstellingen in het mbo, die zijn vastgelegd in het Brugge Communiqué. De Riga Conclusies bouwen hierop voort en brengen focus gebaseerd op actuele trends en vraagstukken op het gebieden van onderwijs, arbeidsmarkt en sociale inclusie. Dit resulteert in vijf hoofdthema’s:

  • leren op de werkplek;
  • kwaliteitsborging;
  • toegang tot het mbo en kwalificaties voor alle doelgroepen;
  • het versterken van kerncompetenties;
  • professionalisering van docenten en instructeurs.

Op deze terreinen ontwikkelt de Europese Commissie de komende jaren beleidsmaatregelen, stelt fondsen beschikbaar voor projecten en moedigt lidstaten aan om beleid te ontwikkelen en te verbeteren.
Een belangrijk verschil met het Brugge Communiqué is dat de EU meer ruimte laat aan lidstaten om zelf prioriteiten te bepalen en hen faciliteert in de uitwerking daarvan. Voorheen probeerde de EU de implementatie van universele instrumenten overal te stimuleren.

MBO Raad

De MBO Raad heeft een actieve rol gespeeld bij de totstandkoming van de Riga Conclusies. In 2014 heeft de Raad namens de Europese koepelorganisatie EUproVET een position paper geschreven met input voor het nieuwe Europese mbo-beleid. Het document is door de Europese Commissie zeer goed ontvangen en bijna alle punten zijn terug te vinden in de opzet en inhoud van de Riga Conclusies. Zo hebben we gepleit voor meer betrokkenheid van mbo-scholen bij Europese beleidsontwikkelingen, samenwerking met alle betrokken partijen, en aandacht en middelen voor peer learning. Al deze suggesties zijn opgenomen in het document. Ook de door ons aangedragen thema’s zijn er grotendeels in terug te vinden.

Namens alle Europese mbo-vertegenwoordigers, verenigd in het platform VET4EU2, heeft de MBO Raad een ondersteunende verklaring geschreven voor de Riga Conclusies. Daarin worden ook aanbevelingen gedaan voor een effectieve implementatie van de Riga Conclusies, zodanig dat de Europese inzet leidt tot merkbare impact op de mbo-scholen in de komende vijf jaar.