Samenwerking arbeidsmarkt van start voor verduurzaming wijken

17-04-2019

Meer dan twintig landelijke partijen uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en vakbonden gaan samenwerken om te zorgen dat er genoeg vakkrachten zijn voor de verduurzaming van woonwijken. Deze samenwerking moet ook leiden tot technologische vernieuwing, een steeds slimmere aanpak en duurzaam werk. Ook de MBO Raad tekende 17 april de intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’. Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad: “Mbo-studenten dragen in hun opleiding bij aan klimaatadaptie, energietransitie en circulariteit. Ze vormen hiermee een onmisbare schakel. Vakmensen vormen zo de transitie.”

Afbeelding van ondertekening
Afbeelding van de ondertekening van de intentieverklaring

De samenwerking richt zich op een aantal punten. Werkgeverspartijen willen nieuwe vakkrachten aantrekken, onder meer via baan- en werkgaranties voor mbo-studenten, stageplekken, onderwijs op maat en het betrekken van mensen met een afstand naar werk. Partijen kijken bovendien samen hoe ze het werk in wijken goed kunnen organiseren en wat dat betekent voor innovatie, werkprocessen en vaardigheden van mensen. Heerts vervolgt: “Het is mooi dat samenwerkende partners aandacht geven aan de doorlopende leerlijn mbo-hbo-TU en leven lang ontwikkelen. Onderzoek en innovatie worden zo geïmplementeerd in het onderwijs. Tegelijkertijd dragen mbo-studenten via de wijkgerichte aanpak bij aan onderzoek. Dit is een volgende stap naar verder samenwerking en opschaling.”  

Ervaringen delen

De partijen gaan zorgen dat niet elke wijk die verduurzaamt het wiel opnieuw uitvindt. Zij gaan ervaringen delen op technologisch, organisatorisch en sociaal vlak. Onderwijs, onderzoek en innovatie worden nauw betrokken en krijgen een actieve rol bij praktische projecten in de wijken. Dit leidt tot de zogenoemde lerende wijkgerichte aanpak.

De lerende aanpak begint in vier pilotgebieden. Het kan snel verder groeien in samenwerking met de lopende 27 gemeentelijke proeftuinen voor verduurzaming van wijken. Ook woningbouwverenigingen kunnen een belangrijke rol spelen. Het kabinet streeft ernaar jaarlijks 50.000 woningen te verduurzamen. Dat tempo moet omhoog naar 200.000 per jaar zodat in 2050 alle woningen duurzaam zijn. Nu al dreigt krapte op de arbeidsmarkt deze ambitie in de weg te zitten.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673
Afbeelding van Sabine Mul

Sabine Mul

Beleidsadviseur TGO Algemeen, vakcommissie BIB