Scholen kunnen vluchtelingen perspectief op werk bieden

16-12-2016

Als vluchtelingen met een verblijfsstatus moeilijk aan werk komen, zijn het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs de aangewezen partners om hen te helpen onder regie van gemeentes. Dit kan met goed taalonderwijs en de beroepsbegeleidende leerweg. Dit stellen de VO-raad en MBO Raad in een reactie op het onderzoek van de Sociaal Economische Raad (SER) dat vandaag openbaar is geworden.

Volgens de SER is de kans groot dat zonder extra inspanningen duizenden nieuwkomers de aansluiting met de Nederlandse samenleving verliezen. Dat geldt zowel voor taalonderwijs als voor trajecten die leiden naar  werk. De VO-raad en MBO Raad delen de analyse en ook dat het niet vanzelf goed komt.

Zij zien, net als de SER, de doorgeschoten marktwerking en bezuinigingen in de inburgering en educatie als een belangrijke oorzaak voor het feit dat 90% van de instromers uit 2015 in de bijstand zit. De vraag is of de oplossing gelegen is in meer aandacht voor kleinschalige initiatieven, hoe sympathiek ook.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673