Scholen onaangenaam verrast door plannen minister

26-11-2015

De minister van OCW heeft de mbo-scholen onaangenaam verrast met haar plannen om de scholen te verplichten het onderwijs op te knippen en in colleges vorm te geven om zo de onderwijskwaliteit te verbeteren, zegt Jan van Zijl, voorzitter MBO Raad in een eerste reactie op de plannen van de minister. “De scholen zijn niet betrokken bij haar plannen en er is dan ook geen draagvlak voor.” De minister lanceert haar plannen een dag nadat de OESO publiceerde dat het onderwijs in NL er goed voor staat.

Jan van Zijl: “De minister baseert zich kennelijk op beelden en niet op feiten. Feit is dat onderzoek zegt dat onderwijskwaliteit geen verband houdt met de grootte van een gebouw of de omvang van een stichting. Dat is niet zo in het mbo, niet in het hbo en overigens ook niet in het wo. Het gaat erom hoe scholen het onderwijs in samenwerking van bestuur met raad van toezicht, ondernemingsraad en studentenraad organiseren: kleinschalig, herkenbaar voor studenten en het bedrijfsleven. Dat doen mbo-scholen. De een doet dat in één gebouw, de ander verdeeld over verschillende locaties, afhankelijk van de behoeftes in de regio.”

Het beeld dat de minister nu schetst van mbo-scholen doet geen recht aan hun inspanningen om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren. “Het mbo is nu aan de slag met de invoering van acties uit het actieplan Focus op Vakmanschap, waaronder intensivering van de lesuren voor studenten. En met de uitvoering van het beleid van deze minister rond kwaliteitsafspraken. Als de minister de handen op elkaar krijgt voor haar plannen, betekent dat dat de scholen jarenlange reorganisaties tegemoet gaan.”

Half december debatteert de Kamer over onder meer de brief van de minister. De scholen komen in MBO Raad-verband op korte termijn met een uitgebreide reactie op de brief van de minister.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673