Scholen zoeken samenwerking met bedrijfsleven bij aanpak docententekort

28-03-2018

Mbo-scholen in Noord-Holland willen nadrukkelijker samenwerken met het bedrijfsleven om te voorkomen dat onderlinge concurrentie om technisch personeel leidt tot een grotere spanning op de regionale arbeidsmarkt. Dit blijkt uit onderzoek van de TechniekRaad en de provincie Noord-Holland naar de ontwikkeling van het docententekort bij techniekopleidingen in het mbo. Het onderzoek is gedaan naar aanleiding van twee rapporten over de landelijke trends in het docententekort, uitgevoerd in opdracht van de MBO Raad. De ondervraagde scholen zien in het hybride docentschap, waarbij technici het docentschap combineren met een carrière in het bedrijfsleven, een mogelijke oplossing.

Afbeelding van Techniek beeldbank, Sander Morel
Afbeelding van Techniek beeldbank, Sander Morel

Beperkte, dempende werking krimp

De komende vier jaar gaat in de provincie Noord-Holland een groot aantal technisch docenten met pensioen. Vooral de opleidingen motorvoertuigentechniek en ICT krijgen te maken met het docententekort, blijkt uit het onderzoek. In de jaren van economische laagconjunctuur was het voor scholen gemakkelijker docenten te werven dan in de huidige tijd van hoogconjunctuur. Momenteel kampen scholen al met concurrentie vanuit het bedrijfsleven wanneer zij docenten zoeken voor opleidingen in de bouw elektrotechniek. Er ligt weliswaar een daling van het studentenaantal in de provincie in het vooruitzicht waardoor er minder techniekdocenten nodig zijn, maar de krimp heeft slechts een beperkte, dempende werking op het verwachte docententekort.

Andere belemmeringen

Naast de concurrentie met het bedrijfsleven geven scholen aan tegen nog twee andere belemmeringen aan te lopen bij de werving van techniekdocenten:

  • Er is een grote investering nodig om een zij-instromer te kunnen omscholen en te begeleiden als docent.
  • De onderwijssector als werkgever heeft een minder goed imago onder potentiële docenten uit het bedrijfsleven.

Oplossingen

Om het hoofd te bieden aan het docententekort willen scholen in Noord-Holland meer samenwerken, zowel onderling als met het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld door meer werk te maken van het hybride docentschap. Dit geeft docenten de mogelijkheid een baan in het onderwijs en bedrijfsleven te combineren.

Scholen bieden nu al stageplekken aan voor docenten in opleiding en werven zij zij-instromers uit het bedrijfsleven. Daarnaast houden zij het kennisniveau van de huidige docenten op peil door docentenstages in het bedrijfsleven te organiseren. Ook nemen scholen jonge docenten soms aan voordat docenten met pensioen gaan. Dit biedt jonge docenten de mogelijkheid om onder begeleiding te worden ingewerkt. Voor de toekomst noemen scholen de optie om technische alumni als docent te betrekken bij het onderwijs.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673