Slotconferentie LOB in het mbo op 26 november 2015

03-11-2015

Elke mbo-student moet de kans krijgen te ontdekken wat zijn kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren zijn.

Het Stimuleringsproject LOB in het mbo heeft dit streven de afgelopen jaren met enthousiasme omarmd. Het door het ministerie van OCW gesubsidieerde project heeft de afgelopen jaren allerlei handvatten ontwikkeld, waarmee mbo-scholen een breed en samenhangend LOB kunnen formuleren, implementeren en krachtige loopbaangerichte leeromgevingen kunnen creëren. Zo kunnen scholen een training volgen in het voeren van reflectieve loopbaangesprekken en heeft het projectteam periodiek regionale kennisdelingsbijeenkomsten georganiseerd. Het project Stimuleringsproject LOB in het mbo stopt nu, maar LOB gaat volop door.