Sociale partners gaan voor versterking van het mbo als ‘a great place to work’

04-10-2019

Dit is dé ambitie die de MBO Raad en de vakbonden, AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv / UNIENFTO, als sociale partners bij het sluiten van de cao mbo 2018-2020 hebben uitgesproken. Deze ambitie raakt vele thema’s en met elkaar zijn sociale partners dit brede speelveld verder aan het onderzoeken en concretiseren. Input vanuit scholen, werknemers en ondernemingsraden is hierbij van grote toegevoegde waarde. 

Op 2 oktober jl. hebben de MBO Raad en de vakbonden met elkaar gesproken over de door het Platform medezeggenschap mbo uitgegeven publicatie ‘De functiemix in het mbo een verkenning’. De gepresenteerde getallen in de publicatie komen uit openbare bronnen en zijn zowel bij bonden als bij werkgevers voldoende bekend. De MBO Raad herkent zich niet in de conclusies van het Platform. De vakbonden herkennen grotendeels de conclusies. Sociale partners delen met elkaar het signaal dat het Platform heeft afgegeven. Het stimuleert sociale partners om meer herkenbare stappen te zetten op de ambitie en bij het maken van cao-afspraken, die passen bij de behoefte van scholen en onderwijspersoneel.

Sociale partners zijn verantwoordelijk voor het voeren van de gesprekken over carrièreperspectief en een passende salarisstructuur, voor alle medewerkers (en in het bijzonder docenten). De gesprekken richten zich onder andere op de vraag hoe werken in het mbo aantrekkelijk kan zijn en blijven. Sociale partners zijn, in een periode dat het bedrijfsleven en de samenleving steeds meer van het mbo vragen, met elkaar in gesprek om hierover tot goede afspraken te komen.

De situatie van mbo-scholen is dermate verschillend dat sociale partners zoeken naar de balans tussen centrale afspraken in de cao en ruimte voor invulling daarvan op de scholen.